LHBT+

For Arbeiderpartiet er arbeidet for LHBT+-personers rettigheter en sentral del av likestillings- og frihetskampen.

Vi vil gjøre dette for LHBT+:

 • Forby såkalt konverteringsterapi, forsøk på å omvende personers legning fra for eksempel homofil til heterofil.
 • Kompetansenivået må opp i alle deler av samfunnet. Derfor vil vi styrke og utvide arbeidet med Rosa kompetanse i arbeidslivet, helsevesenet, skolen, barnehagene, politiet og på asylmottak.
 • Styrke bevilgningene til LHBT+-organisasjonene.
 • Arbeidet mot diskriminering og hatvold skal trappes opp. Vi vil styrke politiets ressurser til arbeidet mot hatkriminalitet.
 • LHBT+-kunnskap skal bli en del av undervisningen i skolen.
 • Kommunene skal opprette konkrete LHBT+-handlingsplaner.
 • Det skal utredes innføring av en tredje kjønnskategori.
 • Det skal utarbeides en tydeligere livsfasepolitikk for LHBT+-personer.
 • Forby at såkalt kjønnsnormaliserende kosmetiske inngrep (som ikke er medisinsk nødvendig) skjer før barnet selv er i stand til å samtykke.
 • Sikre magasinet Blikk fortsatt drift og mulighet til videre formidling via skolebibliotekene, og sikre fortsatt drift for Skeivt Arkiv i Bergen.
 • Styrke regionale fagmiljøers kompetanse om kjønnsdysfori (ubehag ved at anatomisk kjønn og egen opplevelse av kjønnsidentitet ikke samsvarer), og sørge for tiltak for bedre tilgang på behandlingstilbud for denne pasientgruppen.
 • Vilkårene for LHBT+-personer som søker asyl i Norge skal gjennomgås og bedres. 

For Arbeiderpartiet er kampen for LHBT+-personers rett til likebehandling og bedre levekår en sentral del av den ideologiske og praktiske likestillings- og frihetskampen.

Selv om man har kommet langt når det gjelder LHBT+-personers levekår i Norge, sammenlignet med andre land, er det fortsatt store uløste utfordringer.

LHBT+-arbeidet må styrkes

Bevilgningene til LHBT+-arbeidet er i realiteten kuttet under høyreregjeringen, og resultatet er at mulighetene for frivilligheten som arbeider for LHBT+-likestilling, er blitt dårligere. I 2019 falt Norge for tredje år på rad på oversikten Rainbow Map, som viser hvor likestilte LHBT+-personer er i landet. Norge kommer også dårligere ut enn sammenlignbare skandinaviske land når det kommer til holdninger i befolkningen. Derfor må vi styrke LHBT+-arbeidet.

Se Arbeiderpartiets siste forslag om en styrket LHBT+-politikk på Stortinget.

Dette har vi gjort:

 • 2005 - 2013

  Under Stoltenberg II-regjeringen fikk vi en felles ekteskapslov, rett til adopsjon, kunstig befruktning for lesbiske par, økt diskrimineringsvern for transpersoner, samt en skjerping av arbeidet mot hatkriminalitet.  I tillegg vektla den rødgrønne regjeringen en styrking av politikken på LHBT+-feltet, noe som resulterte i bedre økonomiske vilkår for de frivillige LHBT+-organisasjonene, opprettelsen av LHBT-senteret, økning i støtte til Pridearrangementer, Blikk, samt kompetansehevende kurs («Rosa kompetanse») i skolen, helsevesenet og politiet. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om LHBT+?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!