LHBT+

For Arbeiderpartiet er arbeidet for LHBT+-personers rettigheter en sentral del av likestillings- og frihetskampen.

Vi vil gjøre dette for LHBT+:

 • Forby såkalt konverteringsterapi, forsøk på å omvende personers legning fra for eksempel homofil til heterofil.
 • Kompetansenivået må opp i alle deler av samfunnet. Derfor vil vi styrke og utvide arbeidet med Rosa kompetanse i arbeidslivet, helsevesenet, skolen, barnehagene, politiet og på asylmottak.
 • Styrke bevilgningene til LHBT+-organisasjonene.
 • Arbeidet mot diskriminering og hatvold skal trappes opp. Vi vil styrke politiets ressurser til arbeidet mot hatkriminalitet.
 • LHBT+-kunnskap skal bli en del av undervisningen i skolen.
 • Kommunene skal opprette konkrete LHBT+-handlingsplaner.
 • Det skal utredes innføring av en tredje kjønnskategori.
 • Det skal utarbeides en tydeligere livsfasepolitikk for LHBT+-personer.
 • Forby at såkalt kjønnsnormaliserende kosmetiske inngrep (som ikke er medisinsk nødvendig) skjer før barnet selv er i stand til å samtykke.
 • Sikre magasinet Blikk fortsatt drift og mulighet til videre formidling via skolebibliotekene, og sikre fortsatt drift for Skeivt Arkiv i Bergen.
 • Styrke regionale fagmiljøers kompetanse om kjønnsdysfori (ubehag ved at anatomisk kjønn og egen opplevelse av kjønnsidentitet ikke samsvarer), og sørge for tiltak for bedre tilgang på behandlingstilbud for denne pasientgruppen.
 • Vilkårene for LHBT+-personer som søker asyl i Norge skal gjennomgås og bedres. 

For Arbeiderpartiet er kampen for LHBT+-personers rett til likebehandling og bedre levekår en sentral del av den ideologiske og praktiske likestillings- og frihetskampen.

Selv om man har kommet langt når det gjelder LHBT+-personers levekår i Norge, sammenlignet med andre land, er det fortsatt store uløste utfordringer.

LHBT+-arbeidet må styrkes

Bevilgningene til LHBT+-arbeidet er i realiteten kuttet under høyreregjeringen, og resultatet er at mulighetene for frivilligheten som arbeider for LHBT+-likestilling, er blitt dårligere. I 2019 falt Norge for tredje år på rad på oversikten Rainbow Map, som viser hvor likestilte LHBT+-personer er i landet. Norge kommer også dårligere ut enn sammenlignbare skandinaviske land når det kommer til holdninger i befolkningen. Derfor må vi styrke LHBT+-arbeidet.

Se Arbeiderpartiets siste forslag om en styrket LHBT+-politikk på Stortinget.

Dette har vi gjort:

 • 2005 - 2013

  Under Stoltenberg II-regjeringen fikk vi en felles ekteskapslov, rett til adopsjon, kunstig befruktning for lesbiske par, økt diskrimineringsvern for transpersoner, samt en skjerping av arbeidet mot hatkriminalitet.  I tillegg vektla den rødgrønne regjeringen en styrking av politikken på LHBT+-feltet, noe som resulterte i bedre økonomiske vilkår for de frivillige LHBT+-organisasjonene, opprettelsen av LHBT-senteret, økning i støtte til Pridearrangementer, Blikk, samt kompetansehevende kurs («Rosa kompetanse») i skolen, helsevesenet og politiet. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om LHBT+?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker