LHBT+

For Arbeiderpartiet er arbeidet for LHBT+-personers rettigheter en sentral del av likestillings- og frihetskampen.

Vi vil gjøre dette for LHBT+:

 • Kompetansenivået må opp i alle deler av samfunnet. Derfor vil vi styrke og utvide arbeidet med Rosa kompetanse.
 • LHBT+-organisasjonene skal sikres en trygg økonomi.
 • Arbeidet mot diskriminering og hatvold skal trappes opp.
 • LHBT+-kunnskap skal bli en del av undervisningen i skolen.
 • Det skal utredes innføring av en tredje kjønnskategori.
 • Det skal utarbeides en tydeligere livsfasepolitikk for LHBT+-personer.
 • Kommunene skal opprette konkrete LHBT+-handlingsplaner.
 • Vilkårene for LHBT+-personer som søker asyl i Norge skal gjennomgås og bedres. 

For Arbeiderpartiet er kampen for LHBTI+-personers rett til likebehandling og bedre levekår en sentral del av den ideologiske og praktiske likestillings- og frihetskampen.

Selv om man har kommet langt når det gjelder LHBTI+-personers levekår i Norge, sammenlignet med andre land, er det fortsatt store uløste utfordringer.

Handlingsplan for LHBTI+

Under Stoltenberg II-regjeringen ble det tatt mange grep for å likestille LHBT+-personer juridisk, samt for å styrke vernet mot diskriminering.

Stoltenberg II-regjeringen førte en offensiv utenrikspolitikk der likestilling og LHBT+ var en prioritert del av både den bilaterale og multilaterale utenriks- og utviklingspolitikken.  Gjennom to konkrete handlingsplaner for LHBT+-personers likestilling over flere år ble det gjort store fremskritt.

Høyre og FrP har ikke fortsatt det aktive arbeidet vår rødgrønne regjering førte nasjonalt og internasjonalt for LHBT+-personers likestilling. 

Det gikk tre år før likestillingsminister Solveig Horne la fram en handlingsplan for LHBT+-personer, og da den kom, var det en vag plan uten nye tiltak som vil bedre LHBT+-personers rettigheter og levekår. 

Bevilgningene til LHBT+-arbeidet er i realiteten kuttet, og resultatet er at mulighetene for frivilligheten som arbeider for LHBT+-likestilling, er blitt dårligere. 

Arbeiderpartiet vil snu denne utviklingen. Se Arbeiderpartiets siste forslag om en styrket LHBT+-politikk her. 

Hatkriminalitet rammer både direkte og indirekte. Det skaper frykt hos folk for at det er de som kan bli rammet neste gang. Det er viktig at politiet har høy kompetanse, og at de er i stand til å identifisere og følge opp hatkriminalitet

Hadia Tajik
Hadia Tajik, nestleder

Folk som bryter med kjønnsstereotypene, opplever hets, diskriminering og ufrihet verden over, hver dag. Overalt finnes det mennesker uten håp om å kunne få leve fritt. Vårt ansvar er å gi dem håp

original
Anette Trettebergstuen, leder i Arbeiderpartiets familie- og kulturfraksjon

Dette har vi gjort:

 • 2005 - 2013

  Under Stoltenberg II-regjeringen fikk vi en felles ekteskapslov, rett til adopsjon, kunstig befruktning for lesbiske par, økt diskrimineringsvern for transpersoner, samt en skjerping av arbeidet mot hatkriminalitet.  I tillegg vektla den rødgrønne regjeringen en styrking av politikken på LHBT+-feltet, noe som resulterte i bedre økonomiske vilkår for de frivillige LHBT+-organisasjonene, opprettelsen av LHBT-senteret, økning i støtte til Pridearrangementer, Blikk, samt kompetansehevende kurs («Rosa kompetanse») i skolen, helsevesenet og politiet. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om LHBT+?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!