Innleie av arbeidskraft

Arbeiderpartiet vil ha forbud mot innleie som fortrenger faste ansettelser.

Vi vil dette innenfor innleie:

  • Vi setter ned foten for innleie av arbeidskraft til byggebransjen i Oslofjord-området.
  • Vi fjerner den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og styrker arbeidsmiljøloven.
  • Gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett for å forhindre ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet.
  • Utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser, slik at seriøse bedrifter med faste ansatte, lærlinger og fagarbeidere ikke blir utkonkurrert av de useriøse.
  • Ha trygghet og maktbalanse i arbeidslivet.

Hvorfor vil vi begrense innleie?

Innleie øker risikoen for å bli utsatt for dårlige arbeidsvilkår og sosial dumping

Utviklingen i byggebransjen går i gal retning. Antallet ansatte i byggefirmaer reduseres, og byggeprosjektene fylles opp med leiearbeidere. Mange stedet har innleie blitt regelen heller enn unntaket. Organisasjonsgraden er faretruende lav, i bygg- og anleggsbransjen i Oslo anslås den å være nær ti prosent. 

Bemanningsselskapene er nå den største arbeidsgiveren på mange byggeplasser. Slik innleie fortrenger fast ansatte, gir usikre arbeidsforhold, og fortrenger opplæringsbedrifter som driver fagopplæring og tar samfunnsansvar.

Innleide arbeidere har dessuten større risiko for skader og dødsfall i en bransje med allerede høy risiko.

Det var en viktig seier for Arbeiderpartiet da vi i 2018 fikk med flertallet på Stortinget på å stramme kraftig inn på muligheten til innleie, mot Høyre, Frp og Venstres stemmer. Til tross for at arbeidstakerne jublet, beskrev Erna Solberg dette som sitt største politiske nederlag dette halvåret. Til tross for innstramminger er det imidlertid fortsatt et problem at for mange arbeidsgivere bruker innleie på en måte som fortrenger faste ansettelser. Derfor mener vi det er nødvendig med ytterligere begrensninger. 

Arbeiderpartiet vil begrense innleie slik at det kun tillates ved rene vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. I praksis betyr dette at vi vil forby innleie som fortrenger faste ansettelser. 

Dette har vi gjort:

Er du enig med Arbeiderpartiet om Innleie av arbeidskraft?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker