Innleie av arbeidskraft

Arbeiderpartiet vil ha forbud mot innleie for useriøse aktører.

Vi vil dette innen innleie av arbeidskraft:

Økt innleie øker risikoen for å bli utsatt for dårlige arbeidsvilkår og sosial dumping.

Stortinget har strammet kraftig inn på muligheten til innleie, mot Høyre, Frp og Venstres stemmer.  Nå er det bare bedrifter som er knyttet til en landsomfattende tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett som kan gjøre avtale med de tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie av arbeidskraft.

Vi vil ha faste ansettelser, og sørge for at tilsynene kan håndheve regelverket og følge opp brudd på en effektiv måte. 

Arbeiderpartiet vil også regulere bemanningsbransjen strengere og sørge for at regelverket blir fulgt. Vi mener det er viktig å sikre seriøsitet, øke organisasjonsgraden og bekjempe arbeidslivkriminalitet

Utviklingen i byggebransjen går i gal retning. Antallet ansatte i byggefirmaer reduseres, og byggeprosjektene fylles opp med leiearbeidere. Fast ansettelse uten garantilønn har bredt om seg, og innleie har blitt regelen heller enn unntaket. 

Organisasjonsprosenten er faretruende lav, i bygg- og anleggsbransjen i Oslo anslås den å være nær ti prosent. 

Bemanningsselskapene er nå den største arbeidsgiveren på mange byggeplasser. Slik innleie fortrenger fast ansatte, gir usikre arbeidsforhold uten garanti for en inntekt det går an å leve av, og fortrenger opplæringsbedrifter som driver fagopplæring og tar samfunnsansvar. Innleide arbeidere har dessuten større risiko for skader og dødsfall i en bransje med allerede høy risiko.

Dette har vi gjort:

  • 2018

    Fikk gjennomslag for en kraftig innstramming i muligheten for bedrifter til å leie inn arbeidskraft. Virksomhetene må være bundet av landsomfattende tariffavtaler med fagforening med innstillingsrett for å kunne avtale innleie med de tillitsvalgte. Stortinget stemte også nei til Høyre, FrP og Venstres forslag om en ny og eksklusiv mulighet for bemanningsbyråene til å ansette personer midlertidig. Vi har også fått flertall for offentliggjøring av konkursryttere, og et forbud mot nulltimerskontrakter.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Innleie av arbeidskraft?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker