Fraværsregler

Arbeiderpartiet vil beholde det som fungerer med fraværsreglene, men rette opp svakhetene

Dette ønsker vi med fraværsreglene:

  • Å ha et tydelig og klart nasjonalt regelverk mot fravær i videregående opplæring.
  • Å gjennomføre en evaluering av dagens regelverk allerede til høsten.
  • Lage et nytt nasjonalt regelverk på bakgrunn av evalueringen, beholde det som fungerer godt og endre det som fungerer dårlig.
  • At skolene setter inn tiltak mot fravær fra første stund, med større tiltak dersom en elevs fravær øker.

Det er gledelig at fraværet på mange skoler har gått ned etter at de nye reglene kom. Det viser at et nasjonalt regelverk er viktig. Samtidig har regelverket store svakheter, og kan i verste fall øke frafallet. Elever som kommer over grensa i løpet av skoleåret, vil kunne miste motivasjon til å møte opp i timene, siden de uansett ikke vil kunne få karakter. Deres fravær vil da gå kraftig opp, og de vil i verste fall bli ett år forsinket med hele skolegangen. Dersom fraværet minker, men flere elever slutter, gir regelverket uakseptabelt store konsekvenser. 

Arbeiderpartiet har hele tiden vært for et nasjonalt regelverk, men er kritisk til måten Høyre/FrP-regjeringen har gjennomført dette på. Et enstemmig storting forkastet FrP og Høyres første nasjonale regelverk. Et regelverk der 9,9 prosent fravær er helt greit, og 10,1 prosent fravær fører til at du mister karakteren og hele skoleåret i et fag, er et dårlig regelverk.

Vi vil ha reaksjoner som settes inn mye tidligere. Skolen skal reagere på  ugyldig fravær med flere verktøy. Samtaler med eleven, involvering av foresatte, en kraftig styrking av skolehelsetjenesten, flere sosialveiledere og en god skole med trivsel og motivasjon er tiltak som vil redusere frafallet og hjelpe flere til å fullføre.

Allmennlegeforeningen har kritisert at legekontorene fylles opp av forkjølte ungdommer. Andre mener man må justere hva som gir gyldig fravær, eller at rektors mulighet til å utøve skjønn burde vært større. Arbeiderpartiet vil gjennomføre en evaluering allerede fra høsten av. Detaljene i et nytt regelverk vil vi utforme på bakgrunn av elevenes, lærernes og skolenes erfaringer, vi vil beholde det som fungerer bra og endre det som fungerer dårlig.    

Hos ung.no er det en god oppsummering av de nye fraværsreglene, inkludert spørsmål og svar

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fraværsregler?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!