BSU - boligsparing for ungdom

Vi vil ha en høy maksgrense

Dette mener vi om boligsparing for ungdom (BSU):

  • Det er viktigere med andre grep enn å øke BSU-grensen ytterligere. Svært få klarer i dag å fylle opp BSU-kontoen.
  • Bare litt over hver fjerde i aldersgruppen 17-33 år sparer i BSU-ordningen. Av disse igjen er det bare 9 prosent som klarer å fylle opp BSU-kontoen.
  • Fordi så få BSU-brukere når maksgrensen vil ikke en økning hjelpe dem som trenger det mest, bare de som allerede har god inntekt og penger å sette av.
  • BSU-ordningen er bare en av mange ting i en helhetlig politikk rettet mot unges økonomi. Vi ønsker en politikk som bidrar til stabil økonomisk utvikling, sikrer høy sysselsetting og unngår unødig høye renter. Det betyr mye for unges muligheter til å etablere seg med egen bolig. 
  • Vi vil satse videre på ulike låne- og tilskuddsordninger gjennom Husbanken og kommunene.

Dette har vi gjort:

  • 2005 - 2013

    Utvidet både maks årlig beløp og maks samlet sparebeløp i BSU-ordningen.

Er du enig med Arbeiderpartiet om BSU - boligsparing for ungdom?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!