BSU - boligsparing for ungdom

Dette gjør vi med boligsparing for ungdom (BSU):

  • Fryse BSU-ordningen på 27 500 kroner i året og 300 000 kroner totalt og begrense ordningen til å gjelde førstegangs boligkjøp.
  • Redusere skattefradagssatsen i BSU fra 20 til 10 prosent. Selv om skattefradrag for BSU gir økt sparing i BSU, er det tvilsomt om samlet sparing øker vesentlig. BSU vil fortsatt være en svært gunstig spareform med maksimalt årlig skattefradrag på 2750 kroner.
  • BSU-ordningen er bare en av mange ting i en helhetlig politikk rettet mot unges økonomi. Vi ønsker en politikk som bidrar til stabil økonomisk utvikling, sikrer høy sysselsetting og unngår unødig høye renter. Det betyr mye for unges muligheter til å etablere seg med egen bolig. 
  • Vi vil satse videre på ulike låne- og tilskuddsordninger gjennom Husbanken og kommunene.

Dette har vi gjort:

  • 2005 - 2013

    Utvidet både maks årlig beløp og maks samlet sparebeløp i BSU-ordningen.

Er du enig med Arbeiderpartiet om BSU - boligsparing for ungdom?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker