Arveavgift

Arbeiderpartiet vil ikke gjeninnføre arveavgiften.

Vi mener dette om arveavgiften:

  • Arveavgiften traff i liten grad de med de største formuene, og ga kun en beskjeden inntekt til fellesskapet.
  • Arveavgiften skal ikke gjeninnføres.
  • Formueskatten er mer treffsikker måte å sørge for at de rikeste bidrar til fellesskapet på en jevn basis.

Rettferdig fordeling

Økonomen og forfatteren Thomas Pikettys forskning viser blant annet at når man lar den aller rikeste delen av samfunnet få en stadig større andel av rikdommen, så undergraver det verdien av egen innsats. Derfor vil Arbeiderpartiet beholde formuesskatten.

Rettferdig fordeling er noe av det aller viktigste Arbeiderpartiet vil jobbe for, også i de kommende årene.

Arbeiderpartiet reduserte arveavgiften betydelig da vi satt i regjering, for den traff i liten grad de med de største formuene, mens den ble opplevd urimelig av vanlige folk. Den ga også begrensede inntekter. Dette handlet ikke minst om at arveavgiften er skatt på formue kun i ett bestemt øyeblikk, når transaksjonen gjennomføres, noe som gjorde det enkelt for de rikeste å planlegge seg bort fra å betale arveavgiften. Det var derfor i hovedsak folk med vanlige inntekter som betalte arveavgift. Arbeiderpartiet er mer opptatt av å forbedre formuesskatten slik at de rikeste bidrar til fellesskapet på jevnlig basis og sikrer en bedre omfordeling i samfunnet reelt sett, ikke bare på papiret.

Derfor vil Arbeiderpartiet skjerpe formuesskatten

I tillegg foreslår vi en mer omfordelende inntektsskatt, hvor de med de høyeste inntektene og største formuene skal betale noe mer, mens de med lave og vanlige inntekter skal betale noe mindre eller om lag det samme som de gjør i dag.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Arveavgift?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker