Formuesskatt

Formuesskatten gjør at de rikeste bidrar til fellesskapet, og er med på å redusere forskjeller.

Vi vil dette med formuesskatten:

  • Gå mot Høyres forslag om å gjøre 3900 flere personer til nullskatteytere.
  • At kun de med en formue over 1,48 millioner kroner skal betale formuesskatt.
  • Øke formuesskatten til 1,1 %.
  • Innføre ett trinn 2 i formuesskatten for de med over 10 millioner kroner i formue. Disse skal få en formuesskatt på 1,2%.
  • Holde fast på endringer som gjør at formuesskatten i større grad stimulerer til investeringer i næringsliv og produksjon.

Formuesskatten sikrer at de som har minst generelt sett kan betale mindre skatt, mens de som har mest betaler noe mer.

Kutt i formuesskatt skaper ikke arbeidsplasser

I august 2015 leverte Menon en rapport om kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv på bestilling fra regjeringen. Rapporten konkluderer med at kutt i formuesskatten er nesten uten virkning på bedriftenes investeringer.

Finansdepartementet skriver i skatteproposisjonen 2015 at «Det er ikke grunnlag for å budsjettere med dynamiske effekter i 2015 av forslagene til skatteendringer».

I nasjonalbudsjettet 2015 skriver regjeringen at «Siden kapitalmarkedene i Norge i det store og hele fungerer godt, vil formuesskatten antagelig først og fremst påvirke sparingen». Fagfolkene uttaler blant annet at «De fleste økonomer har ikke tro på at lettelser i formuesskatten gir noen særlig vekst.»

Skatten som betyr noe for bedrifter er selskapsskatten. Den ønsker vi skal ligge på 23 prosent.

Heller ikke i senere år har høyreegjeringen vært i stand til å gi et svar på hvilke effekter skattekuttene har på vekst eller sysselsetting, til tross for at de omtaler formuesskattekutt som tiltak for å skape nye arbeidsplasser.

Dette har vi gjort:

  • 2005 - 2013

    Sørget for at flere hundre tusen personer med mindre formue slapp å betale formuesskatt, samtidig som vi strammet inn i toppen, slik at de med de største formuene måtte betale mer.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Formuesskatt?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!