Alkoholpolitikk

Arbeiderpartiet vil ha en sterk og kunnskapsbasert ruspolitikk som forebygger rusproblemer.

Dette vil vi i alkoholpolitikken:

  • Føre en restriktiv alkoholpolitikk. Vi ønsker ikke å liberalisere de nasjonale rammene for hvor lenge man kan selge alkohol.
  • Opprettholde Vinmonopolets viktige samfunnsrolle.
  • Vurdere å la Vinmonopolet ta over driften av taxfree-ordningen når gjeldende avtale utløper. Inntektene til flyplassene videreføres.
  • Innholdsmerke alkoholholdig drikke.
  • Sørge for at det eksisterer retningslinjer for alkoholbruk på alle arbeidsplasser.
  • Styrke det rusforebyggende arbeidet i skolen.

Alkoholpolitikk

Arbeiderpartiet vil ha en ansvarlig alkoholpolitikk der vi verner om Vinmonopolets rolle og bygger videre på de mest effektive virkemidlene for forebygging, som er pris, tilgjengelighet og reklameforbud.

Alkoholmisbruk

Alkoholmisbruk er det største rusproblemet i dagens samfunn, og rammer også titusenvis av barn.

Arbeiderpartiet vil føre en restriktiv, forebyggende og kunnskapsbasert ruspolitikk, og styrke tiltakene rettet mot barn som vokser opp i hjem med rusutfordringer.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Alkoholpolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker