Stortingsgruppa 2017-2021

Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter

Den nye stortingsgruppa på sitt første møte høsten 2017.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe består i perioden av 48 representanter.

Partileder Jonas Gahr Støre er parlamentarisk leder, mens nestleder Hadia Tajik er parlamentarisk nestleder. Sammen med Fredric Holen Bjørdal og Kari Henriksen utgjør de gruppas arbeidsutvalg.

Alle stortingsrepresentanter sitter i en stortingskomite. Her ser du hvem som sitter i hvilken komite.


Arbeid og sosial:

 • Rigmor Aasrud (leder)
 • Lise Christoffersen
 • Arild Grande         
 • Elise Bjørnebekk-Waagen

Energi og miljø:

 • Espen Barth Eide (leder)
 • Else May Botten (nestleder)
 • Runar Sjåstad
 • Ruth Grung
 • Åsmund Aukrust 

Familie, kirke og kultur: 

 • Anette Trettebergstuen (leder)
 • Kari Henriksen (nestleder)
 • Trond Giske

Finans:

 • Hadia Tajik (leder)
 • Ingrid Heggø (nestleder)
 • Fredric Holen Bjørdal
 • Eigil Knutsen
 • Svein Roald Hansen

Helse og omsorg: 

 • Ingvild Kjerkol (leder)
 • Tore Hagebakken (nestleder) 
 • Hege Haukeland Liadal
 • Tellef Inge Mørland
 • Tuva Moflag 

Justis:

 • Lene Vågslid (leder)
 • Maria-Karine Aasen-Svensrud  
 • Martin Henriksen

Næring:

 • Terje Aasland (leder)
 • Åsunn Lyngedal
 • Cecilie Myrseth
 • Nils Kristen Sandtrøen  

Utdanning og forskning: 

 • Torstein Tvedt Solberg (leder)
 • Nina Sandberg   
 • Jorodd Asphjell

Kommunal:

 • Stein Erik Lauvås (leder)
 • Eirik Sivertsen (nestleder)
 • Siri Gåsemyr Staalesen   
 • Masud Gharahkhani

Kontroll:

 • Dag Terje Andersen (leder)
 • Eva Kristin Hansen (nestleder)
 • Magne Rommetveit 

Transport: 

 • Sverre Myrli (leder)
 • Ingalill Olsen (nestleder)
 • Kirsti Leirtrø
 • Øystein Langholm Hansen  

Utenriks og forsvar: 

 • Anniken Huitfeldt (leder)
 • Jonas Gahr Støre
 • Martin Kolberg
 • Marianne Marthinsen 
 • Jette Christensen

Presidentskapet:

 • Eva Kristin Hansen
 • Magne Rommetveit