Stortingsgruppa 2017-2021

Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter

Den nye stortingsgruppa på sitt første møte høsten 2017.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe består i perioden av 49 representanter.

Partileder Jonas Gahr Støre er parlamentarisk leder, mens nestleder Hadia Tajik er parlamentarisk nestleder. Sammen med Fredric Holen Bjørdal og Kari Henriksen utgjør de gruppas arbeidsutvalg.

Alle stortingsrepresentanter sitter i en stortingskomite. Her ser du hvem som sitter i hvilken komite.


Arbeid og sosial:

 • Hadia Tajik (leder) 
 • Lise Christoffersen
 • Arild Grande         
 • Eigil Knutsen

Energi og miljø:

 • Espen Barth Eide (leder)
 • Else May Botten (nestleder)
 • Runar Sjåstad
 • Hege Haukeland Liadal
 • Åsmund Aukrust 

Familie, kirke og kultur: 

 • Anette Trettebergstuen (leder)
 • Kari Henriksen (nestleder)
 • Trond Giske

Finans:

 • Rigmor Aasrud (leder)
 • Ingrid Heggø (nestleder)
 • Fredric Holen Bjørdal
 • Åsunn Lyngedal      
 • Svein Roald Hansen

Helse og omsorg: 

 • Ingvild Kjerkol (leder)
 • Tore Hagebakken (nestleder) 
 • Elise Bjørnebekk-Waagen
 • Tellef Inge Mørland
 • Tuva Moflag 

Justis:

 • Lene Vågslid (leder)
 • Jan Bøhler (nestleder)
 • Maria-Karine Aasen-Svensrud  

Næring:

 • Terje Aasland (leder)
 • Ruth Grung (nestleder)
 • Cecilie Myrseth
 • Nils Kristen Sandtrøen  

Utdanning og forskning: 

 • Martin Henriksen (leder)
 • Torstein Tvedt Solberg
 • Nina Sandberg   
 • Jorodd Asphjell

Kommunal:

 • Eirik Sivertsen (leder)
 • Stein Erik Lauvås (nestleder)
 • Siri Gåsemyr Staalesen   
 • Masud Gharahkhani

Kontroll:

 • Dag Terje Andersen (leder)
 • Eva Kristin Hansen (nestleder)
 • Magne Rommetveit 

Transport: 

 • Sverre Myrli (leder)
 • Ingalill Olsen (nestleder)
 • Kirsti Leirtrø
 • Øystein Langholm Hansen  

Utenriks og forsvar: 

 • Anniken Huitfeldt (leder)
 • Jonas Gahr Støre
 • Martin Kolberg
 • Marianne Marthinsen 
 • Jette Christensen

Presidentskapet:

 • Eva Kristin Hansen
 • Magne Rommetveit