Jonas Gahr Støre

Landsstyremøte 8. - 9. april 2024

Se Støres tale

- Arbeiderpartiet er ikke et parti for særinteresser. Vi er et parti for det brede laget av befolkingen. Da – som nå. Vi er et parti for kvinner og menn, for unge, og for levd liv, for storbyene og for bygda, for de som jobber i privat sektor og de som jobber offentlig. Skal vi fylle rollen som en samlende kraft i politikken, må vi tørre å være uenige. Men også klare å finne løsninger. Så vi sammen kan bygge bro, mellom mennesker, mellom generasjoner, mellom by og land, og helt inn i fremtiden, sa Jonas Gahr Støre i sin landsstyretale.

Støre snakket om viktigheten av et fellesskap som skal ha rom for alle, og blikk for den enkelte. Samtidlig la Støre vekt på at Norge trenger en politikk som gjør forskjellene mellom folk mindre, og ikke større. 

- Mye står på spill ved valget neste år: Vil høyrepartiene reversere vår reform av skolefritidsordningen – som foreldre sparer 20 000 kroner på – hvert år i tre år? Eller skal lommeboka igjen få makt til å bestemme hvilke barn som kan delta i lek og læring etter skoletid, og hvem som må gå hjem til tomme hus og leiligheter? Dere, Norge trenger ikke et nytt klasseskille, Norge trenger mindre forskjeller!, slo statsministeren fast. 

Videre i talen understrekte Støre at Arbeiderpartiets mål er at folk skal få bedre råd og at regjeringen har, siden prisene begynte å stige og rentene økte, jobbet for et vendepunkt i økonomien. Støre slo fast at trygg økonomisk styring og ansvarlig pengebruk nå bidrar til at prisveksten er på vei ned og til at den første rentenedgangen er i sikte. 

Støre brukte også tid på å fortelle om Arbeiderpartiet som et sosialdemokratisk og reformorientert parti, som er på jobb for Norge. 

- Summen av vår politikk: Lav arbeidsledighet. Høy verdiskaping. En sterkere velferdsstat. Og at folk får bedre råd. Sagt med andre ord: summen av sosialdemokratiet, det er trygghet og frihet!, sa Støre. 

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!