Stensengs landsmøtetale

Arbeiderpartiets landsmøte 2023

Kjære landsmøte,

Gode partivenner 

Folk. 

Menneskje. 

Det er det politikk handler om. Det er derfor oss er her. 

I Arbeiderpartiet er oss på vårt beste når folks erfaringer fra egne levde liv er det som former politikken vår.

I Innlandet har oss en historie som oss ofte forteller, som jeg og vet Hans Christian Gabrielsen, likte å fortelle.

Det handler om den gangen Oddvar Nordli var med på valg av ny formann i arbeiderungdomslaget på Stange i Hedmark.

Det var to kandidater. 

Den ene hold et flammende innlegg om behovet for å innføre sosialisme i Hedmark.

Den andre hadde gatelys i bygda som sin viktigste kampsak. Slik at folk – særlig jenter – kunne gå trygt langs veien på kvelden.

Han som ville ha gatelys, ja han ble valgt med stort flertall.

«Så bygde oss gatelys – og kalte det sosialisme», oppsummerte Nordli.

Det forteller en del om hva Arbeiderpartiet e for någgå.. 

Oss er vanlige folks interesseparti.

Oss vil skritt for skritt – gatelys for gatelys - gjøre hverdagen bedre for folk.

Og vår historiske fordel, kjære landsmøte, det er at oss opp gjennom tida ikke har vært et parti som har prata om å lytte til folk. Oss har vært et parti 

’tå folk, 

blant folk

og for folk. 

Det har vore vår store styrke. Mange medlemmer, og ikke minst den   enorme krafta samarbeidet med fagbevegelsen er. 

Slik skal det være også framover. 

Kjære landsmøte,

Vegen videre begynner her, i denne salen. 

Og la meg understreke: Det er ingen lett vei. Oss er i en krevende tid, både for landet vårt og for partiet vårt. 

Så hva er den viktigste jobben til Arbeiderpartiet nå? Hva er veien framover? 

Dette har det vore debatt om de siste ukene, som skal tas på alvor. 

Jeg har lytta nøye til den debatten, og de meningene som har kommet. 

Det har ledet meg til at det aller viktigste nå. Vi er på vårt beste når vi er et samla lag!  

Og la det ikke være noe tvil: Jeg skal gjøre min del av jobben.

Folk forventer og fortjener at vi drar i lag. Det var bakgrunnen for det veldig tydelige mandatet vi fikk i valget i 2021, og det er vår plikt å levere.

Oss har en krevende jobb framfor oss. 

Oss skal ta Norge ut av krisene, og oss skal sørge for at partiet vårt kommer gjennom den kritiske tida oss står i. 

Det skal vi gjøre ihop.

Fundamentet for veien fremover er godt.

Oss har lagt bak oss to år med medlemsvekst, og arbeidet med å gjøre vår organisasjon mer mangfoldig og mer representativ, Ja, det fortsetter. 

Sue Kalengo, kvinnepolitisk ansvarlig i Færder Arbeiderparti og listekandidat, ble spurt om hvorfor hun meldte seg inn i Arbeiderpartiet. 

Svaret vår tydelig: «Vi høres bedre ut enn jeg».

Oss er med i Arbeiderpartiet fordi oss har ei urokkelig tro på fellesskapet. Fellesskap som en politisk løsning, men og fellesskapet i vårt parti. 

Oss er helt avhengig av at folk fra alle samfunnslag engasjerer seg i vårt parti. Det er bare da oss er relevante. 

Gjennom et sterkt medlemsdemokrati, sørger oss for politikk som gjer hverdagen litt bedre for det breie laget av folket. 

Oss skal være stolte over at oss i fjor, etter målretta arbeid med å styrke Arbeiderpartiet, hadde medlemsvekst i 10 av 14 fylker.

Oss har faktisk lagt bak oss to år på rad med vekst! 

Samtidig peker flere på en viktig utfordring: Oss har ikke vært gode nok på å gi et relevant, givende tilbud til de som vil være aktive i politikken. Jeg er enig. Det må oss bli bedre på. 

For valgkampen er det et sjølvstendig mål at partiet vårt skal få enda flere medlemmer. 

Oss vet at de aller fleste som ikke er med i partiet, aldri har blitt spurt. 

Så hvis alle medlemmer i partiet vårt inviterer med én person i dag. En venn, en nabo, en kollega. Ja, da dobler oss partiet vårt, over natta. 

Da blir oss sterkere!

Kjære landsmøte,

Skal oss være en sterk folkebevegelse og i framtida må oss inkludere nye generasjoner med Arbeiderpartifolk. De nye tillitsvalgte som skal bygge partiet videre. 

I dag er unge underrepresentert både i norsk politikk og i vårt eget parti.

Det fører til at perspektivene til nye generasjoner får mindre plass.

Samtidig svekker det oss som organisasjon, hvis ikke oss klarer å bygge opp en ny generasjon.

Partiet vårt har mange voksne medlemmer. Det er verdifullt, og vi kan støtt bli flere med livslang erfaring. Vi trenger likevel mange flere unge. 

I opptakta til landsmøtet har partiorganisasjonen kommet med tilbakemeldinger på hvordan oss skal bygge partiet vårt videre. 

Fylkespartier, kommunepartier, og partiavdelinger over hele landet har kommet med sine innspill som jeg samla i denne 75-siders tjukke blekka.

AUF spiller utvilsomt en viktig rolle her. Blant anna skriver Troms, Østfold og Trøndelag Arbeiderparti om behovet for å gi AUF plass i vår organisasjon. 

De poengterer viktigheten av å jobbe godt ihop utover det formelle samarbeidet i styrerommet.  

Invitere både AUF og LO på alle nivå i vårt parti, for å gjøre et felles rekrutteringsløft. 

Det er gode innspill oss skal ha med videre.  

Oss skal også nå ut til andre unge voksne, som ikke nødvendigvis har politisk bakgrunn fra før. 

Da må vi tenke på hvordan vi legger opp aktiviteten i vårt parti. 

Jeg husker selv da jeg hadde to små unger, og en travel jobb.

Det å prioritere et medlemsmøte foran bading, kveldsmat og legging, ja det var ganske vanskelig. Slik er det fortsatt for mange småbarnsforeldre. 

Men om jeg hadde kunne kobla meg på et digitalt medlemsmøte utpå kvelden, kunne jeg vært enda mer aktiv. 

Om daværende statsminister, Jens, hadde vært på en skjerm i stua og snakka om hvordan Arbeiderpartiet skulle sikre full barnehagedekning. Ja det er klart det ville gitt engasjement! 

Arbeidet med å få flere unge inn i partiet vårt er allerede i gang. Blant våre toppkandidater i år er 56 av de under 40 år. 

Vår yngste ordførerkandidat, Jens Aklestad, han er snart 20 år, og kjem fra Fjord kommune. 

De siste somrene har han tatt med gitaren sin på Utøyafestivalen og spilt for AUFere på sommerleir. Nå skal han ta opp kampen om ordførerklubba hjemme i Fjord.

Jens er på ingen måte alene. Med seg har han blant anna Mariell Haugli for Porsanger, Ida Bjerke for Nore og Uvdal, Per Esborg for Drangedal, og Marte Gustavsen Ødegården for Kongsberg, for å nevne noen ‘tå våre flotte, unge kandidater. 

Alle i 20-åra, og klare for å bli ordførere i sine kommuner. 

I tida som kommer, skal det være et klart mål at flere unge vokse er aktive i et framtidsretta Arbeiderparti.

Til dette landsmøtet har også samepolitisk råd kommet med mange forslag til organisasjons- og vedtektsarbeidet. 

Det er et tydelig signal om at det er ønskelig at det samepolitiske arbeidet skal være en mer integrert del også av vårt organisatoriske arbeid. 

Det signalet mener jeg vi skal ta på alvor. Vi skal sikre at vi som bevegelse og organisasjon, i alle ledd, styrker oss på kunnskap og dialog i vårt samepolitiske arbeid.

Gode venner,

Samtidig som oss de siste åra har jobba målretta med å vokse som organisasjon, har oss også jobba systematisk for å være til stede over hele landet.    

Hvis folk ikke kan stemme på oss, kan oss heller aldri få gjennomslag for vår politikk.  

Her ser oss framgang: Ved årets valg kan 99,96% av innbyggerne i Norge stemme på Arbeiderpartifolk.

Vi stille liste i 354 av 357 kommuner i år. Det er flere enn i 2019, og resultatet av et langsiktig, organisatorisk arbeid.

Arbeiderpartiet er til stede i by og land.

Så må jeg understreke; dette har vi fått til takket være et tett fagligpolitisk samarbeid.

I et kommunevalg stemmer mange på sin egen sjef. Mange på sin egen oppdragsgiver. 

Det ansvaret må våre folkevalgte være bevisst.

Derfor er jeg stolt ‘tå at oss har mange faglige kandidater på listene i år. 

En av dem er Rune Krutå, ordførerkandidat i Vefsn. Rune har vært leder av Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening – en del ‘tå Industri Energi. 

Rune veit veldig godt verdien av å engasjere seg. 

Rune har sagt:«Ta verv, påvirk politiske beslutningsprosesser, og få frem hvor viktig industrien er for å opprettholde og utvikle velferdssamfunnet».

Så har oss Anne Kristin Førde. Før hun ble ordfører i Bremanger, var ho tillitsvalgt i Fagforbundet.     

I 2019 ble Anne Kristin historisk som den første kvinnelige ordføreren i Bremanger. Nå er ho klar for en ny periode! 

Til årets valg har oss økt kvinneandelen blant ordførerkandidatene våre, og oss har flere toppkandidater med minoritetsbakgrunn. Det er et solid lag med kandidater over hele Norge! 

Jeg vil trekke fram Hoda Imad, toppkandidat i Akershus. Da Hoda var unge, flykta familien fra en millionby i Irak til Frei – ei lita øy i havgapet i Møre og Romsdal.

Familien måtte starte på nytt, men fant fellesskap og muligheter i samfunnet de kom til. 

Nå jobber Hoda for sterkere fellesskap i Akershus, både politisk og organisatorisk.

Hoda er en lagbygger, og vet at politikken ikke handler om soloprestasjoner, men laget du har med deg. 

Med TeamHoda-kampanjen som allerede er godt i gang skal vi sørge for at hun faktisk blir fylkesrådsleder i Akershus. 

Kjære landsmøte,

Folkestyret vårt. Det er ingen selvfølge. 

Sjøl de sterkeste demokratier kan vakle under press fra særinteresser og ekstremisme. Det ser oss rundt oss.

Et fungerende folkestyre må brukes for å bestå. 

Det trenger at 

unge og gamle, 

kvinner og menn, 

majoriteter og minoriteter tar del i samfunnet. 

Er representert. 

Får rom

og tar plass.

Vårt folkestyre er levende i dag. Men jeg ser tegn som gjør meg urolig.

Vi kunne se det i TV-serien Det hvite sinnet, som gikk for noen uker sida.

Det bobler et forferdelig hat i noen miljøer. Ikke bare enslige tastaturkrigere, men organiserte miljøer, som mener at norske folkevalgte skal skytes, henges. 

«Alle statsministere siden 80-tallet i har vært landsforrædere», blir det sagt.

Kamerater,

Oss vet bedre enn noen at den type ondskap, den kan føre til handling.

Og oss vet at mange vegrer seg for å ta på seg engasjementet på grunn av hets og trakassering.

Jeg har flere ganger enn jeg liker å tenke på hatt samme opplevelse, når jeg er ute i partiet.

Det kommer noen bort, etter en debatt. Under middagen eller på kvelden. 

«Jeg har hatt noen veldig meningsfylte år i kommunestyret. Jeg brenner for det samme sakene fortsatt. Men jeg orker ikke lenger å stå i det.»

Og nettopp det er hensikten til de som sprer mistillit, trusler og konspirasjoner.

De vil ha folk ut av folkestyret. Kjære landsmøte. Det skal oss rett og slett ikke godta.

Alle som rammes – i vårt parti eller i andre partier eller organisasjoner. Døm skal vite at døm har oss i ryggen.

Oss må holde orden i eget hus. Vårt parti skal være et trygt og givende sted å engasjere seg.

Arbeiderpartiet skal fortsette å være en naturlig vei inn til Norges demokratiske prosesser. 

På landsmøtet i 2019 diskuterte oss hvordan oss kunne bygge et sterkere digitalt fellesskap i vårt parti. 

Ta i bruk digitale flater og alternative møtearenaer på en bedre måte. 

Under ett år senere inntraff pandemien. Du kan si, oss var som vanlig forut for vår tid.

Da vår tradisjonelle aktivitet med medlemsmøter og samlinger på Folkets hus ble umulig, henta oss fram nye digitale verktøy for å drive organisasjonen videre. 

Et nytt husbesøkverktøy som var klart til å rulles ut i vårkampanje vart raskt omgjort til ringeverktøy! Mange av oss hadde aldri hørt om teams. Brått var det hele arbeidsdagen vår.

I arbeiderbevegelsens barndom var møtene ofte hjemme hos folk.Martin Tranmæl sykla rundt i Trøndelag og sov over på sofaen i stugu til medlemmer.

Men gjennom digitale medlemsmøter, tror jeg Jonas har vært i mange flere stuer enn Tranmæl kunne drømme om.

Oss har samtidig hyppige digitale møter med ordførerkollegiet og regjeringa, som reduserer avstanden mellom folk i vårt parti.

Framover skal oss ha mer digital skolering, og det handler om mer enn teamsmøter.

Ett av disse er opplæring på nett, tilgjengelig når du vil, hvor du vil, og i det tempoet du vil. 

Her skal du kunne lære alt fra Arbeiderpartiets historie,til hvordan du kan jobbe som sekretær i lokallaget ditt. 

Det kan kombineres med verktøy hvor folk kan komme med sine innspill til partiet, på det som er viktigst for dem i deres hverdag.

Dette er grep som bygger oss videre på som en moderne partiorganisasjon. 

De siste åra har oss også blitt bedre på å håndtere netthets, og forebygge dårlig debattklima på våre egne flater, sjøl om det er langt til mål.

Døkk er dyktige til å ta vare på hverandre. Være tidlige ute i kommentarfeltet, gi trygghet, og vise at vi har et sterkt digitalt fellesskap. 

Hilde Johansen fra Dønna, Sindre Martinsen-Evje fra Sarpsborg, Mona Nilsen fra Narvik. Dyktige folk, som støtter opp om laget. 

Fra partikontoret har oss jobba målretta med å styrke skoleringa og på dette området. 

Skolering i partikultur fungerer som et tilbud for alle, og et målretta grep for kommunepartier som ønsker å bygge en sterkere partikultur.

Den fine starten er et skoleringsprogram som handler om hvordan oss tar imot nye medlemmer, og gir de et best mulig utgangspunkt for sitt engasjement hos oss. 

Jeg tror at sterke partifellesskap og nettverk gir trygghet. Jeg tror og at det er noe ‘ta grunnen til at hele 72% av våre kvinnelige ordførere søker gjenvalg. 

Vår partiorganisasjon står bedre rusta når vi tar med all denne erfaringa inn i framtida. 

Kjære Peggy, Mette, Jørn. 

I hop blir vi sterkere. 

Deres perspektiv gir en tynge til vår politikk andre partier bare kan drømme om.

Arbeiderpartiets politikk og gjennomslagskraft blir bedre når LO er med på laget.

Oss kan ikke ofte nok minne oss sjøl om at hver fjerde velger er LO-medlem.

Samtidig får LOs medlemmer får mer igjen for sitt medlemskap når oss sitter med makta, fordi oss har en politikk laget av, med og for LO-medlemmer. 

Oss skal ikke undervurdere krafta som ligg i dette rom. For kjære venner, vedtak fra nettopp detta møtet blir politikk for landet vårt. 

En av de viktige sakene, kommer fra våre venner i fagbevegelsen. Jonas snakka om den i går, og det er en så god sak at det bør nevnes igjen: 

Peggy med sine nesten 1 million LO-medlemmer i ryggen har lenge kjempa for pensjon fra første krone og første dag. 

Det gjorde dere også på vårt landsmøte i 2021, da oss meisla ut programmet for den kommende regjeringsperioda. Og det tok ikke lang tid før døkk fikk gjennomslag!

Etter at regjeringa til Jonas sto på slottsplassen, tok det mindre enn 80 dager før Arbeiderpartiet sørga for at pensjon fra første krone trådde i kraft for 1 million arbeidstakere.

Mange i det forbundet du kjem fra, Peggy. Veldig mange av dem unge kvinner, har merka at det er ny regjering. 

Over 100 000 kvinner under 30 år har fått bedre pensjonsordning. I fellesskap utgjør oss en stor forskjell.

Kjære landsmøte, 

Hva skal være prosjektet når oss beveger oss videre? Hva betyr det å være vanlige folks interesseparti på 2020-tallet? 

For å svare på det, må oss forstå hvilke problem oss må løse. 

Oss skal gjennom en energiomstilling, hvor vi både skal kutte 55% av våre klimagassutslipp og gå fra fossil til fornybar.

Oss blir eldre alle sammen. Og i åra som kommer vil en mindre andel av befolkninga være i yrkesaktiv alder.

Oss ser at digitaliseringen av samfunnet skjer raskt. Oss skal være teknologioptimister, samtidig som oss er nødt til å sikre gode rammeverk som sørger for riktig bruk av teknologien som kjem.

Gjennom alle disse omfattende prosessene, skal oss samtidig sørge for at folk er i jobb, at forskjellene mellom folk er små, og at fellesskapa står sterkt. 

Hvordan oss skal gjøre dette, er ikke lett å svare på over bordet.Men fram mot landsmøtet i -25 skal oss gjøre nettopp det. 

Ambisjonen er en mer omfattende programprosess enn oss har hatt tidligare.

Oss skal prate med flere folk enn før – unge og gamle, arbeidsfolk og frivillige.Målet er gode samråd i hver eneste kommune. 

Oss skal ha en breiere innspillsprosess enn tidligere, åpen for alle. Målet må være dobbelt så mange innspill som oss hadde sist.

Og oss skal samtidig vokse som organisasjon. Målet må være medlemsvekst i alle våre fylkeslag. 

Det er ambisiøse mål, men også fullt mulig med måten oss jobber i dag.

Teamsmøter på rekke og rad gir mulighet for innspillsmøter med folk over hele landet. 

I de lokale programprosessene for årets valg, kom det inn 4746 forslag gjennom innspillssida dittforslag.no. 

Dette gir en enkel, givende vei inn i politikken for folk. 

Vårt største potensial ligger likevel i at vi er i et valgår: Vi har aldri flere møter med folk enn i en valgkamp. 

De tilbakemeldingene folk gir oss fram til 11. september, skal danne grunnlaget for en storstilt og åpen programprosess. 

Oss har allerede verktøy for å hente innspillene. Husbesøk og ringeverktøy gir oss mulighet for å høre hva Kari og Ola mener er viktigst i deres liv. 

Den største forskjellen er at oss nå skal bruke det aktivt inn i et prosjekt for politikkutvikling som vil definere Arbeiderpartiet i lang tid framover. 

Jeg mener en programprosess også skal være et organisasjonsprosjekt. Oss skal bruke det til å utvikle både politikk og parti. 

Oss skal bruke det til å rekruttere folk, teste ut nye måter å ha samråd med folk vi vil høre fra, og sørge for at oss kan skape engasjement på nye flater. 

Arbeiderpartiet på sitt beste, klare å finne svar på de store spørsmåla, nettopp fordi oss er en brei folkebevegelse.

Alle de innlegga som har vært på landsmøtet før meg viser tydelig: Denne programprosessen er allerede i gang!

Gode venner,

I dag er det 129 dager til valget. 

Det blir 129 lange, tøffe, men morsomme dager. 

Før valget i 2019 jobba våre dyktige kandidater med langsiktig alliansebygging. Det ga resultater. Over 150 ordførere klarte å sikre flertall bak seg i sine kommuner.

Ordførerne våre har styrt kommunene sine trygt gjennom pandemien, levert solide fellesskapsløsninger, og er den fremste representanten for sine innbyggere.

Arbeiderpartiordførerne gjør både organisasjonen vår og politikken vår bedre. Det må fortsette! 

I 2021 var det ordførerne som bidro til valgseier nasjonalt. 

Jon Ivar fra Fredrikstad, Marte fra Bergen, Marianne fra Hammerfest og Rune fra Nord-Fron var stortingskandidater og ordførere i valgkampen 2021. 

Etter valget bytta de ordførerkjedet med inngangskort på Stortinget, som et resultat av innsatsen som ble lagt ned av hele laget vårt. 

Nå er det pay-back time,

I år har vi bakkemannskap på Stortinget og i regjering. Det er de som skal bidra til valgseier lokalt. 

Oss vet det er i kommunene det virkelige arbeidet må gjøres. 

La oss se til Bergen. I Bergen gir de trygghet for byens eldre. 

Arbeiderpartiet i byråd har bygd tre topp moderne sykehjem, og framover har de lova å sørge for enda fler.

Samtidig har de en politikk ikke bare for god omsorg, men for gode liv. 

De vil ha større aktivitetssentre for hjemmeboende eldre, med egne rom for å dyrke hobbyer og være en del av et fellesskap. Her skal også de nære og kjære pårørende være velkomne. 

Dette er en politikk som gir trygghet i alderdommen! 

I ei anna storby – Trondheim – ser vi Emil og resten av laget gå til valg sterkere fellesskapsløsninger. 

De vil ha en mer praktisk skole hvor man ser bredere på kunnskap og fokuserer på læring foran testing. 

De skal sørge for en bedre offentlig eldreomsorg hvor de ansatte slipper å stå med stoppeklokka, men har tid til å gi den omsorgen de eldre trenger. 

Og de går til valg på en historisk satsning på kollektivtrafikken med halvering av prisen på månedskortet.

Det er en politikk for fellesskapet! En politikk som gir muligheter for alle! 

Det er dette valget skal handle om! 

Denne uka er vårkampanjen i gang.

Oss er kanskje i ei boble her i salen, men utafor står tusenvis av frivillige på for at våre folk skal få flertall. 

I morgen står de på stand, og når oss er ferdig her skal oss ut og stå i hop med dem.

Oss skal banke på dører, 

dele ut roser, 

ringe rundt til medlemmer, 

og sparke i gang den lange valgkampen. 

Det gleder jeg meg til!

Kjære landsmøte,

Det er et stort ansvar å være tillitsvalgt. 

Det krever noe ‘tå oss alle sammen. 

Det er nemlig ingen naturlov som sier at Arbeiderpartiet skal være en drivende kraft i samfunnet, slik oss har vært så lenge oss kan huske. 

Det er tvert om resultatet av kamp hver eneste dag!

Oss forvalter en lang historie om kamp for våre verdier, og for å bygge et bedre samfunn for dem som kjem etter oss. 

Jeg inviterer dere til å fortsette kampen for Arbeiderpartiet. 

Kampen for mer trygghet, 

like muligheter for alle, 

og for sterkere fellesskap. 

Den kampen begynner med flertall i kommunene våre. 

Når oss kommer til valgnatta skal oss føle at oss har gjort vårt absolutt beste for å farge landet rødt. 

Ingen roser står igjen i bøtta. Alle velgere har fått sitt møte med Arbeiderpartiet. Og hele laget har vært med på jobben.

Det er det som løfter mest i den gode strid. 

Møtet mellom folk. 

Andre partier har milliardærenes makt på sin side. 

Men oss har den største ressursen av alle – folk som vil noe. 

Vårt sagnomsuste valgkampmaskineri er først og fremst dette. 

Det er først og fremst dere. 

Det er oss.

Takk for meg!

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!