Ekstraordinært landsstyremøte 29. januar 2018

Se Jonas Gahr Støres tale