Arbeiderpartiets 69. ordinære landsmøte

Syv gode saker

Syv saker fra Arbeiderpartiets landsmøte

En mer praktisk skole for alle barn

Vi lærer på ulike måter. Derfor skal vi ha en mer variert og praktisk skolehverdag som engasjerer alle barn.

Vi gir penger til innkjøp av bøker i skolen for mer og bedre lesing. Og vi vil få mer kunnskap om skjermbruk i barnehage, SFO og skole. 115 millioner kroner til skolebøker. er nok til å kjøpe én bok til hver elev på 1.-7. trinn, på alle skoler, i hele Norge.

Alle barn skal ha muligheten til å delta i frivillighet og fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter bidrar til inkludering og samhold. Barn skal ikke bli holdt utenfor på grunn av foreldrenes lommebok.

Jobbgaranti for unge

100 000 mellom 16 år og 30 år er utenfor utdanning, opplæring og arbeid. Nå skal vi hjelpe disse inn i jobb gjennom ungdomsgarantien. Det gjør vi vedå ansette 360 ungdomsveiledere i NAV i kommunene, og ved å sette av 250 millioner kroner til arbeidsmarkedstiltak.

En ungdomsgaranti som gir alle under 30 som trenger det raskere og bedre hjelp til å komme seg i jobb med tett og individuell oppfølging.

Billigere barnehage

Vi vil redusere maksprisen i barnehagene, og gjøre barnehage gratis fra det tredje barnet som går samtidig i barnehagen.

Styrket psykisk helse for unge

Grunnlaget for god helse legges tidlig. Vi vil ha en skolehelsetjeneste som er tilgjengelig for alle elever, styrke kunnskapen om psykisk helse i skolen og bedre tilbudet innen psykisk helse for unge med lavterskeltilbud slik at flere får tidlig hjelp.

Nei til kommersialisering av helse og omsorg

Vi sier nei til å dumpe ansattes lønn, pensjon og arbeidsvilkår. Vi vil ha hele, faste stillinger og flere yrkessgrupper inn i helse- og omsorgstjenestene.

Vi gir kommunene verktøy for å begrense og regulere private aktører når det er en trussel for driften av vår felles helsetjeneste.

Sikre at alle eldre skal kunne bo i egnet bolig

Vi skaper trygge hjem for eldre, uavhengig av om hjemmet er sykehjem, tilrettelagt bolig eller huset du alltid har bodd i.

Alt om Aps landsmøte 2023

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!