Ukraina

Vi fordømmer Russlands krigshandlinger

Dette er vår politikk for Ukraina

  • Ukraina-programmet (Nansen-programmet for Ukraina): Bred politisk enighet om et femårig støtteprogram av historisk omfang. Forslaget er et femårig støtteprogram i perioden 2023-2027 – altså inn i neste stortingsperiode.
  • Norge slutter seg til EUs sanksjoner mot Russland.
  • Norge stiller opp med store summer til humanitær bistand.
  • Arbeiderpartiet vil støtte opp om det italienske initiativet om å etablere et internasjonalt eiendomsregister over russiske oligarker med en formue over 10 millioner euro. En slikdatabase vil bidra til mer økonomisk åpenhet og samtidig svekke oligarkenes muligheter til sanksjonsomgåelse. 
  • Donere militært utstyr som hjelmer og beskyttelsesvester. Dette er materiell Ukraina har bedt om og som kan doneres frem raskt.
  • Ap/Sp-regjeringen besluttet etter å ha konsultert Stortinget at Norge donerer våpen til Ukraina.
  • Fryse alle investeringer og trekke oljefondet ut av Russland.
  • Stenge norsk luftrom for russiske flyvninger.
  • Norge står sammen med våre allierte og nærstående land i vårt tilsvar til Russlands krigshandlinger.
  • Hvilke allianser ulike land ønsker å inngå og med hvem, og hvordan de innretter sine forsvar, er beslutninger suverene stater selv skal ta.

Situasjonen i og rundt Ukraina har lenge vært alvorlig. Russlands krigshandlinger har ført til store sivile tap og lidelser.

Arbeiderpartiet tar sterk avstand fra Russlands brudd på folkeretten og krenkelse av Ukrainas suverenitet. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Ukraina?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker