Ufrivillig deltid

Vi aksepterer ikke at det stadig blir flere mennesker som jobber mindre enn de har lyst og mulighet til

Dette vil vi gjøre for å redusere ufrivllig deltid:

  • Arbeide for en heltidskultur i norsk arbeidsliv, og bekjempe ufrivillig deltid. 
  • Sikre at ansatte som over tid har jobbet mer enn avtalt arbeidstid skal ha krav på utvidet stillingsprosent tilsvarende reell arbeidstid.

Ufrivillig deltid er skjult arbeidsløshet

Det er et paradoks at andelen av de som jobber ufrivillig deltid er høyest innenfor omsorgssektoren, den sektoren med størst behov for arbeidskraft. 

Når sju av ti ansatte i kommunal pleie- og omsorg jobber deltid, er det en utfordring både for den ansatte, men også for kvaliteten på tjenestene.

Å jobbe deltid kan for noen virke som en god løsning i faser av livet, men det kan også være en felle. 

Deltidsjobb gir lavere inntekt og fører til mindre økonomisk uavhengighet. Yrkeskarrieren kan stagnere. En rekke trygdeytelser er inntektsbasert, og da får man også lavere uttelling der, for eksempel når det gjelder pensjon.

Heltidsjobb er en rettighet

Tall fra SSB viser at det i 2016 har blitt 19 000 færre sysselsatte på heltid, mens det ble like mange flere på deltid det siste året. 

Det betyr at det blir færre faste trygge heltidsjobber i Norge, og stadig flere av oss må ta til takke med deltidsjobb. 

Mange arbeidstakere har tradisjonelt jobbet deltid. Høy sysselsettingsgrad har gjerne vært oppgitt som en årsak til det. Men nå ser vi at deltidsjobbingen øker, samtidig som sysselsettingen går ned og arbeidsledigheten er rekordhøy. 

Deltid har tradisjonelt vært et kvinnefenomen. I 2012 var omtrent 40 prosent av norske yrkesaktive kvinner og 14 prosent av mennene i deltidsjobb. 

Men økningen i deltidssysselsettingen kommer nå særlig blant menn under 30 år og mest i form av kort deltid, det vil si inntil 20 timer i uka. Over halvparten av mennene som har deltidsstilling søker etter heltidsarbeid. 

Dette har vi gjort:

  • 2015

    Deltidsansatte fikk rett til en stillingsprosent tilsvarende det de faktisk har arbeidet de siste 12 månedene.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Ufrivillig deltid?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!