Tvangsekteskap

Ekteskap skal være frivillig.

Arbeiderpartiet vil gjøre dette:

  • Bruke alle virkemidler, blant annet minoritetsrådgivere, til å forebygge negativ sosial kontroll, herunder arrangerte ekteskap inngått under psykisk press.
  • Følge opp forslag til forbud mot søskenbarnekteskap som ble sendt ut på høring før sommeren 2023.
  • Begrense mulighetene til familiegjenforening ved subsidiær beskyttelse i Norge.

Ingen skal tvinges til å gifte seg

Tvangsekteskap er og bør være straffbart i Norge.

Systematisk bruk av intervjuer ved søknad om familiegjenforening på grunnlag av ekteskap, og gode rutiner både i Norge og ved utenriksstasjonene er viktig for å avdekke tvangsekteskap.

Det offentlige hjelpeapparatet skal ha kompetanse til å møte de som bryter ut av tvangsekteskap, og vi må fortsette arbeidet med å etablere flere bosteder, nettverk og akutthjelp.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Tvangsekteskap?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker