Tvangsekteskap

Ekteskap skal være frivillig

Ingen skal tvinges til å gifte seg

Tvangsekteskap er og bør være straffbart i Norge.

Systematisk bruk av intervjuer ved søknad om familiegjenforening på grunnlag av ekteskap, og gode rutiner både i Norge og ved utenriksstasjonene er viktig for å avdekke tvangsekteskap.

Det offentlige hjelpeapparatet skal ha kompetanse til å møte de som bryter ut av tvangsekteskap, og vi må fortsette arbeidet med å etablere flere bosteder, nettverk og akutthjelp.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Tvangsekteskap?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!