Tillitsreform

Arbeiderpartiet ønsker en tillitsreform i offentlig sektor.

Målet med tillitsreformen er:

  • En sterk og velfungerende offentlig sektor.
  • Økt medbestemmelse.
  • Mindre detaljstyring og mer tillit til fagfolk.
  • Større lokal handlingsfrihet.
  • Slutt på markedstenkning i velferden.

Norge er i endring med flere eldre, færre unge, økte krav til kompetanse og andre samfunnsendringer som stiller nye krav til velferdsstaten vår. For Arbeiderpartiet er det avgjørende å se framover, gripe nye muligheter og skape nye løsninger for framtidens velferdsstat. Vi vil styrke og fornye offentlig sektor basert på norske, sosialdemokratiske verdier som tillit, åpenhet og samarbeid.

Tillitsreformen er ett av flere grep for å utvikle og fornye offentlig sektor. Ved å gi mer faglig frihet til førstelinjen i staten og kommunesektoren skal offentlig sektor blir mer brukervennlig og mer lyttende overfor innbyggerne. Kort sagt betyr det at fagfolk skal bruke mindre tid på rapportering og firkanta systemer, og mer tid på faget sitt. Det er bra for de ansatte, og det er bra for brukerne som får mer tilpassede tjenester.

Hurdalserklæringen slår fast at en tillitsreform i offentlig sektor vil være en av regjeringens viktigste prosjekter. Ap/Sp-regjeringen er allerede godt i gang med arbeidet med en reform som skal bidra til å bruke kompetansen i førstelinjen bedre, jobbe smartere, utvide bruken av ny teknologi og øke innovasjonen. Vi skal fortsatt ha styring av offentlig sektor, men det skal skje gjennom færre, tydelige og mer relevante mål.

Et tett og godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet er avgjørende for at vi skal lykkes med tillitsreformen.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Tillitsreform?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker