Ti grunner til at Norge trenger ny regjering

I Norge har vi unike muligheter som i dag sløses bort. Under høyreregjeringen har utviklingen i Norge gått i feil retning på en rekke områder, og det har blitt større forskjeller mellom folk. Vi vet Norge kan bedre.

Ti grunner til at høyreregjeringen har tatt Norge i feil retning:

Arbeid til alle er jobb nummer én! Det er arbeidet vårt som skaper verdiene. Derfor er viktigste oppgaven fremover, er å få folk i jobb. Vi vil:

- Satse på næringer der Norge har fortrinn, og skape ny jobbvekst i Norge.

- Satse på ny klimavennlig teknologi.

- Bekjempe den høye ungdomsledigheten.

- Gi alle mulighet til å lære gjennom hele arbeidslivet.

- Styrke arbeidsmiljøloven for å skape et tryggere arbeidsliv for alle.

Trygg eldreomsorg er viktigere enn skattekutt. Alle eldre skal kunne leve trygge, gode og innholdsrike liv. Derfor vil vi:

- Gjøre det mulig for eldre å bo i eget hjem så lenge som mulig.

- Sørge for at alle som trenger det kan få sykehjemsplass eller omsorgsbolig.

- Satse på kvalitet i omsorgen, flere ansatte med god kompetanse.Du skal få den beste behandlingen når du blir syk.

Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. Vi vil gi alle barn en god skole, gode barnehager og en trygg oppvekst. Derfor vil vi:

- Satse på tidlig innsats og kvalitet i barnehage og skole.

- Ansette flere lærere med tid til å se den enkelte elev.Sørge for trygg skole for alle gjennom god skolehelsetjeneste og kamp mot mobbing.

Styrke yrkesfagene og sikre læreplass til alle som ønsker det.

Gjøre SFO til en aktivitetsskole med høy kvalitet til en overkommelig pris for alle.

Vi har bygd Norge sammen og eier store verdier i fellesskap. Hvis fellesverdiene selges, er de borte for alltid. Derfor vil vi bygge, ikke selge Norge:

- Vi skal slå ring om statlig eierskap til naturressurser og viktig norsk industri.

Skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle.

- Vi vil ta hele Norge i bruk og skape arbeidsplasser i hele landet.

- Vi skal øke investeringene i samferdsel, styrke kollektivtrafikken og kutte klimautslippene.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Ti grunner til at Norge trenger ny regjering?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!