Tannhelse

Arbeiderpartiet vil ha en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten, med mål om å likestille den med andre helsetjenester. 

Vi vil forbedre tannhelsen ved å:

  • Gjennomføre en tannhelsereform, med gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten, der vi prioriterer unge voksne og grupper som ikke har mulighet til å få gjennomført nødvendig tannhelsebehandling. 
  • Vi har sikret at alle mellom 21 og 24 år nå får 75 prosent rabatt hos tannlegen.
  • Styrke støtteordningene til de med dårligst råd og de med sykdommer som gir dårlig tannhelse, og gjennomgå refusjonsordningene på tannhelsefeltet.
  • Sikre på en bedre måte at de som har rett til gratis offentlig tannhelse, får et riktig og godt tilbud.
  • Styrke det forebyggende arbeidet for god folketannhelse.

Tannhelse – et hull i velferdsstaten

Mens de fleste medisinske tjenester i Norge dekkes av det offentlige, har mange store utgifter til tannhelse. Tannhelse er et av de områdene der vi i dag ser store sosiale helseforskjeller, avhengig av den enkeltes personlige økonomi.  Dårlig tannhelse får konsekvenser både for den fysiske og psykiske helsen. 

Arbeiderpartiet vil prioritere en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester. Vi vil begynne utvidelsen av det offentlige tannhelsetilbudet for unge voksne og utvide refusjonsordningene for grupper med spesielle diagnoser, svak økonomi og dårlig tannhelse. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Tannhelse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker