Statskog

Nei til salg av skogene våre

Vi vil dette med Statskog:

 • Ikke privatisere Statskog.
 • Hindre at private oppkjøpere stenger folk ute fra jaktterreng og fiskevann.
 • Ta vare på det vi har igjen av fellesskapets skoger.
 • Skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle.
 • Jakt og fiske skal være en folkeaktivitet, ikke en rikmannssport forbeholdt de få.
 • Videreutvikle norsk skognæring

Ikke privatisere Statskog og stanse skogsalget

Arbeiderpartiet mener det er lurt at staten eier skog, og vi mener også det er lurt at vi har store og profesjonelle skogeiere som Statskog, som spiller en viktig rolle i å videreutvikle norsk skognæring

Vi vil ta vare på det vi har igjen av fellesskapets skoger. 

Den norske staten eier lite skog sammenlignet med andre skandinaviske land. Det er solgt ut eiendommer tilsvarende størrelsen på hele Oslo kommune, og høyreregjeringen vil selge enda mer.  

Arbeiderpartiet mener grensa er nådd for hvor mye mer som kan selges som såkalt arronderingssalg, når eiendommene som legges ut for salg er så store. Da bør vi stoppe opp og sette foten ned.

Skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle

Private oppkjøp av eiendommene kommer ikke allmennheten til gode. Eiendommene kjøpes for å bli privat jaktterreng for grunneieren, mens lokale jegere og fiskere mister tilgangen. 

Presset blir stort på de eiendommene Statskog har igjen, og prisene øker på de private terrengene.

Dette har vi gjort:

 • 2017

  Fremmet nytt forslag om å stanse skogsalget.

 • 2016

  Stemte mot å øke salget av Statskogs eiendommer fra 600 000 dekar til opp mot 750 000 dekar.

 • 2015

  Fremmet forslag om å stanse privatiseringsprosessen og utredningen fra Statskogs styre. Dette fikk ikke flertall.

 • 2014

  Stemte mot Høyre og FrPs kuttforslag i 2014, og sørget for at Statskog fikk beholde 56,6 millioner kroner mer til energisatsing. Høyre/FrP-regjeringens forslag i revidert budsjett 2014 var å inndra beløpet som var satt av i Statskogs budsjett for å dekke energiinvesteringer. Dette kunne ført til avvikling av hele energisatsingen.

 • 2011

  Blant annet som følge av kjøpet av en så stor skogeiendom i 2010, gikk et samlet flertall i Stortinget inn for såkalt arronderingssalg av spredte skogteiger for å effektivisere skogsdriften.

 • 2010

  La rette for at Statskog kunne kjøpe areal på til sammen 1,1 millioner dekar, hvorav 765 000 dekar produktiv skog, ved kjøp av selskapene Borregard skoger AS, Borregaard Vafos AS og Børresen AS fra Orkla ASA og Borregaards NEA AS.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Statskog?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker