Rovdyr

Arbeiderpartiet vil balansere hensynet til rovdyr med hensynet til lokalbefolkning og næringsdrift

Vår rovdyrpolitikk:

  • Ha levedyktige rovdyrstammer i Norge, samtidig som vi vil bidra til å redusere konfliktnivået mellom rovdyr og dyrehold.
  • Sikre rovviltbestandenes overlevelse, og næringsdrift basert på beitebruk i utmark.

Det må være god dialog mellom forvaltningsmyndighet og beitebrukere for å sikre beitebruk i utmark og på fjellet.

Arbeiderpartiet vil at det skal være mulig med næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovdyr, og vi vil ha økt satsing på forebygging. 

I erstatningsordningen for tap av husdyr skal det legges inn insentiver for iverksettelse av forebyggende tiltak, men det skal fortsatt gis skjønnsmessig erstatning for udokumenterte tap. Kommuner som har store rovviltbelastninger skal få en kompensasjon for dette.

Arbeiderpartiet mener at det fortsatt skal være mulig med levedyktig næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovvilt. Vi ønsker å sikre at rovdyrpolitikken blir sett i sammenheng med målet om økt matproduksjon

Utfordringen ligger i å ivareta begge deler uten at konfliktene mellom dem blir større enn nødvendig.

Ulv

­For Arbeiderpartiet er det viktig med en ulveforvaltning flest mulig kan ha tillit til, og som ser spenningen mellom mennesker og samfunn på den ene siden, og rovdyrene på den andre. 

Vi ønsker å sikre god oppfølging av fastsatte bestandsmål, og effektiv uttak av rovdyr når bestandsmålet er nådd. 

Vi vil sikre raskt og effektiv uttak av rovdyr som blir særlig nærgående til bebyggelse og befolkning i samsvar med naturmangfoldsloven, og hvor menneskers livskvalitet rammes.

Arbeiderpartiet valgte å være en del av forliket med Høyre, FrP og KrF for å dempe en økende konfliktlinje. Dette skjedde etter grundige prosesser og mange møter med folk rundt om i landet, ikke minst i det mest berørte områdene. 

Nødvergerett for hund

Vi har sørget for at nødvergeretten er utvidet slik at jegere og andre nå har mulighet til å forsvare hundene sine hvis de skulle bli angrepet av rovdyr.

Sverige har hatt nødvergerett for hund som fast praksis en stund allerede, og en studie fra det svenske Viltskadecenteret viste at en innføring har marginal betydning på ulvestammen.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Rovdyr?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!