Mineralnæringen

Alle industrielle verdikjeder trenger mineraler. Arbeiderpartiet vil utvikle en framtidsretta mineralnæring i Norge

Dette vil vi med mineralnæringen:

  • Sørge for at Norge er et attraktivt land å drive mineralvirksomhet i.
  • Ha som mål om at så mye som mulig av norske mineralressurser skal videreforedles her i landet.
  • Få ny fart i kartleggingen av landet for å nå målet om at 75% skal være kartlagt.
  • Sikre tilgjengelig kompetanse, gjennom eksempelvis fylkesgeologer.
  • Legge til rette for raskere og forutsigbar saksbehandling innenfor forsvarlige miljøkrav.

Mål for mineralnæringen

Mineralnæringen gir muligheter over hele landet. 

For å sikre at vi ivaretar våre interesser er vårt mål at så mye som mulig av norske mineralressurser videreforedles her i landet. 

Få ny fart i kartleggingen 

Norge er et land med rike mineralressurser, som i for liten grad er kartlagt. 

Manglende satsing og budsjettkutt under Høyre/FrP-regjeringen har ført til at innsatsen har stanset opp, og uten denne kartlegging legges det store begrensninger på ny industriutvikling. 

Arbeiderpartiets alternative budsjetter opprettholder satsingen på kartlegging.

Dette har vi gjort:

  • 2010

    Vi fikk på plass en minerallov i 2010 og satset på kartlegging av mineralressurser, med målsetting om at 75% av landet skulle kartlegges

Er du enig med Arbeiderpartiet om Mineralnæringen?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker