Lekser i skolen

Skolelekser eller bedre hjemmelekser?

Dette vil vi med lekser i skolen:

  • Ha som hovedregel at skolearbeidet skal bli gjort i løpet av skoledagen.
  • Dempe unødvendig leksepress.
  • La kommuner og skoler prøve ut leksefri.

Hjemmearbeid er en del av lærernes metodefrihet og ansvar, og kan bidra til styrke samspillet mellom elever, foreldre og skolen når det gjøres på riktig måte. Arbeiderpartiet ser viktigheten av repetisjon og mengdetrening for å oppnå best mulig læring. 

Ap mener det er gode grunner til å se kritisk på om leksepresset er for høyt, og ønsker å legge til rette for en bedre leksepraksis i skolen.

Overfylte læreplaner fører til stofftrengsel i timene som igjen gir økt leksepress. Det er derfor viktig at lærerplanene blir mindre omfattende slik at man får bedre tid til dybdelæring og oppfølging av elevene i skoletiden, i tillegg til at hjemmearbeidet ikke vil innebære gjennomgang av nytt stoff. 

Ap mener unødvendig leksepress må dempes, med leksebevisste skoler der hovedregelen er at skolearbeidet blir gjort i løpet av skoledagen. Lekser må ha en pedagogisk begrunnelse, være tilpasset hver enkelt elev, bestå av oppgaver eleven mestrer og samtidig ikke tar for mye tid. Vi vil ha flere lærere med bedre tid til å følge opp hver elev.

Kommuner og skoler som ønsker det kan i samråd prøve ut leksefri. Ap vil samle erfaringene fra slike forsøk nasjonalt for å få et bedre kunnskapsgrunnlag om lekser i skolen og undersøke omfanget av lekser. SFO bør i større grad tilby leksehjelp som en del av tilbudet.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Lekser i skolen?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker