Lekser i skolen

Arbeiderpartiet vil at lekser skal være tilpassede oppgaver som elevene kan gjøre på egen hånd.  

Dette vil vi med lekser i skolen:

  • Jobbe for at det blir gitt gode og tilpassede lekser som fremmer læring i skolen.
  • Utvikle leksehjelpsordninger som en integrert del av skoledagen, slik at elevene kan gjøre seg ferdige med mesteparten av arbeidsoppgavene før de kommer hjem.
  • Sørge for at den nye aktivitetsskolen har tilbud om leksehjelp.
  • Utvikle leksehjelpsordninger også på ungdomstrinnet.

Lekser er et virkemiddel som lærerne kan bruke for å fremme elevenes læring, eller for å kartlegge elevenes nivå. Lekser skal ikke være det du ikke rakk å gjøre i skoletiden, men tilpassede oppgaver som elevene har nytte av å øve på på egenhånd.

For Arbeiderpartiet er det et viktig poeng at ikke alle elever har mulighet til å få hjelp og støtte til leksene. Da er tiltak som organisert leksehjelp viktig for å sikre like muligheter og bidra til sosial utjevning. 

Derfor har vi blant annet tatt til orde for å utvikle leksehjelpsordninger som en integrert del av skoledagen, slik at elevene kan gjøre seg ferdige med mesteparten av arbeidsoppgavene før de kommer hjem. Dette må også gjelde på ungdomstrinnet. 

Skolefritidsordningen må bli et sterkere tilbud til flere barn. Arbeiderpartiet vil legge den om til å bli en aktivitetsskole, med klare krav til innhold og pris. Vi vil sørge for at den nye aktivitetsskolen har rom for fellesskap, lek, fysisk aktivitet, kreativitet og tilbud om leksehjelp. 

Les sak på forskning.no: Ikke lekser, men feil lekser som er problemet

Er du enig med Arbeiderpartiet om Lekser i skolen?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!