Kontantstøtte

Kontantstøtten motvirker integrering og svekker arbeidslinja

Vi vil dette med kontantstøtten:

  • Vi støtter ikke ideen om å gi kontantstøtte til barnefamilier som ikke benytter seg av barnehageplass. 
  • Vi mener kontantstøtte skal begrenses til at familier som har søkt barnehageplass, kan få støtte fram til de får plass. Slik hindres også eksport av kontantstøtten, som nå utgjør 39 millioner kroner årlig. 

Høyreregjeringen har økt kontantstøtten til 6000 kroner i måneden, og eksporten til familier bosatt utenfor Norge øker år for år.

Arbeiderpartiet vil ikke gi kontantstøtte til de som ikke benytter seg av barnehageplass, og vil hindre eksport av kontantstøtten til utlandet.

Kontantstøtteloven trådte i kraft 1. august 1998, ordningen er altså 20 år, og til sammen er det utbetalt om lag 50 milliarder kroner. Fra og med 2018 har regjeringen gjort det mulig med gradert kontantstøtte, og slik ytterligere redusert arbeidslinja.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Kontantstøtte?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!