Kontantstøtte

Kontantstøtten motvirker integrering og svekker arbeidslinja.

Arbeiderpartiet vil dette med kontantstøtten:

  • Avvikle kontantstøtteordninga for barn mellom 18 og 24 måneder. Ordningen erstattes med en småbarnstøtte for de som har søkt om, men ikke fått, barnehageplass.
  • For barn mellom 12 og 18 måneder er Ap/Sp-regjeringen enige om å beholde dagens kontantstøtte.

Kontantstøtten utgjør 7500 kr. pr. måned og utbetales for barn mellom 13 og 23 mnd. som ikke går i barnehage. Den ble innført av de borgerlige partiene i 1998, mens Arbeiderpartiet hele tiden har vært imot ordningen og vil avvikle den. 

Dette handler ikke minst om at kontantstøtten bidrar til å holde en del mennesker, særlig mødre med innvandrerbakgrunn, utenfor arbeidslivet.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Kontantstøtte?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker