Kommuneøkonomi

Arbeiderpartiet vil ha en sterk og forutsigbar kommuneøkonomi

Dette vil vi gjøre med kommuneøkonomien:

Kommunene løser viktige oppgaver

Veksten i kommuneøkonomien er for dårlig til å løse de store oppgavene kommunene har ansvaret for. 

Det handler om noen av våre viktigste velferdstjenester som folk daglig bruker. Barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester. Kommunene har også ansvaret for tilbud til de som har behov for ekstra innsats fra samfunnet: barnevern, sosialhjelp, kommunale boliger og andre tiltak. 

Stram kommuneøkonomi

Ansvaret for stram kommuneøkonomi ligger hos regjeringen og flertallet på Stortinget. Ordførere og folkevalgte kan ikke trylle fram ekstra midler til satsinger lokalt når regjering og storting ikke spiller på lag. 

Flere ansatte i barnehage, skole og eldreomsorg ville økt kvaliteten på tjenestene. For å sikre en bedre skole og eldreomsorg over hele landet må vi styrke kommunenes økonomi.

Blir kommunene sittende igjen med regningen for pandemien går det ut over velferdstilbudet til vanlige folk. Det vil ikke Arbeiderpartiet la skje. Når kommuner over hele landet sliter på grunn av tapte skatteinntekter, mindre inntekter og enorme merutgifter spesielt på helsefeltet må staten stille opp med midler.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Kommuneøkonomi?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker