Kommuneøkonomi

Arbeiderpartiet vil ha en sterk og forutsigbar kommuneøkonomi

Dette vil vi gjøre med kommuneøkonomien:

  • Vi ønsker at kommunene skal være bedre stand til å prioritere viktige velferdsområder som barnehage, skole, helsetjenester og eldreomsorg.
  • Sikre gode og likeverdige tjenestetilbud over hele landet. 
  • Bruke totalt 3,55 milliarder kroner mer på kommunene og fylkeskommunene i 2020. Se hva din kommune kunne fått med Arbeiderpartiet i regjering.
  • Kommunene er førstelinjen i møte med korona, og trenger mer midler i tiden fremover. Arbeiderpartiet foreslo å styrke kommunene og fylkeskommunene med til sammen 6 milliarder kroner (i revidert nasjonalbudsjett).

Kommunene løser viktige oppgaver

Veksten i kommuneøkonomien er for dårlig til å løse de store oppgavene kommunene har ansvaret for. 

Det handler om noen av våre viktigste velferdstjenester som folk daglig bruker. Barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester. Kommunene har også ansvaret for tilbud til de som har behov for ekstra innsats fra samfunnet: barnevern, sosialhjelp, kommunale boliger og andre tiltak. 

Stram kommuneøkonomi

Ansvaret for stram kommuneøkonomi ligger hos regjeringen og flertallet på Stortinget. Ordførere og folkevalgte kan ikke trylle fram ekstra midler til satsinger lokalt når regjering og storting ikke spiller på lag. 

Flere ansatte i barnehage, skole og eldreomsorg ville økt kvaliteten på tjenestene. For å sikre en bedre skole og eldreomsorg over hele landet må vi styrke kommunenes økonomi.

Blir kommunene sittende igjen med regningen for pandemien går det ut over velferdstilbudet til vanlige folk. Det vil ikke Arbeiderpartiet la skje. Når kommuner over hele landet sliter på grunn av tapte skatteinntekter, mindre inntekter og enorme merutgifter spesielt på helsefeltet må staten stille opp med midler.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Kommuneøkonomi?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!