Kommuneøkonomi

Arbeiderpartiet vil ha en sterk og forutsigbar kommuneøkonomi

Dette vil vi gjøre med kommuneøkonomien:

Kommunene løser viktige oppgaver

Veksten i kommuneøkonomien er for dårlig til å løse de store oppgavene kommunene har ansvaret for. 

Det handler om noen av våre viktigste velferdstjenester som folk daglig bruker. Barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester. Kommunene har også ansvaret for tilbud til de som har behov for ekstra innsats fra samfunnet: barnevern, sosialhjelp, kommunale boliger og andre tiltak. 

Stram kommuneøkonomi

Ansvaret for stram kommuneøkonomi ligger hos regjeringen og flertallet på Stortinget. Ordførere og folkevalgte kan ikke trylle fram ekstra midler til satsinger lokalt når regjering og storting ikke spiller på lag. 

Flere ansatte i barnehage, skole og eldreomsorg ville økt kvaliteten på tjenestene. For å sikre en bedre skole og eldreomsorg over hele landet må vi styrke kommunenes økonomi.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Kommuneøkonomi?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!