Kommuneøkonomi

Arbeiderpartiet vil sikre en sterk og forutsigbar kommuneøkonomi. 

Arbeiderpartiet vil:

 • Få kontroll på den kraftige prisveksten, skape trygghet rundt folks økonomi og arbeidsplasser, og utjevne de sosiale og geografiske forskjellene. Regjeringens viktigste jobb er å skape trygghet for folk, kommuner og næringsliv gjennom ansvarlig økonomisk styring.
 • Styrke kommunenes frie inntekter.
 • Ha en helhetlig gjennomgang av kommunenes inntektssystem, for å sikre at vi har et system som bidrar til likeverdige tjenester i hele landet.
 • Legge til rette for mer innovasjon, for eksempel ved å gjennomføre frikommuneforsøk.

Kommuneøkonomi kan oppfattes som et grått og kjedelig ord, men handler om noe av det viktigste velferdsstaten skal gi til innbyggerne. Det handler om god barnehage og skole, barnevern, integrering av flyktninger, hjelp til å komme i arbeid, regulering av areal til bolig og næring og en trygg eldreomsorg.

Nå står kommunene i en krevende og mer usikker tid enn på lenge. Krigen i Ukraina er den første angreps- og erobringskrigen siden 2. verdenskrig og preger hele Europa. Vi har den største energikrisen siden oljekrisen på 70-tallet, renta øker og Norge har ikke sett lignende prisvekst siden jappetiden på 80-tallet. Disse store sakene preger Norge og merkes også i alle landets kommunebudsjetter.

Dette har vi gjort:

 • 2023

  Juni 2023 fikk kommune-Norge en ekstraordinær kompensasjon for kostnadsveksten på 3,2 mrd. kr for å bidra til å skjerme kommunene fra velferdskutt.

 • 2023

  Regjeringen legger også opp til å øke de frie inntektene med mellom 5,6-5,9 mrd. kroner i 2023. Dette er høyere enn anslått kostnadsvekst.

 • 2023

  Fullfinansiert en rekke styrkinger av velferdstjenester levert av kommunene som for eksempel redusert makspris i barnehage, 12 timer gratis SFO hver uke (kjernetid), billigere tannlege for ungdom, halverte ferjepriser, styrke fastlegeordningen, presentert en opptrappingsplan for psykisk helse, økt sosialhjelpa og lagt fram en reform for at eldre skal kunne bo lengre hjemme.

 • 2022

  I desember 2022 betalte regjeringen ut nær 8 mrd. kr til kommune-Norge slik at sektoren samlet sett er full ut kompensert for merutgifter knyttet til pandemien.

 • 2021

  Stoppet de årlige kuttene på ressurskrevende tjenester (kommunale tjenester rettet mot noen av de svakeste i samfunnet).

Er du enig med Arbeiderpartiet om Kommuneøkonomi?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker