Karakterbasert opptak - såkalt «fritt skolevalg»

Arbeiderpartiet vil la fylkene selv bestemme hvordan opptak til videregående skoler skal foregå.

Karakterbasert opptak kan føre til

  • at elever med dårlige karakterer tvinges til å flytte for å begynne på videregående skole.
  • sentralisering og nedleggelse av skoler i distriktene.

Det er gjerne de unge som i utgangspunktet sliter på skolen som tvinges til å flytte hjemmefra når de skal begynne i videregående skole. 

Frafallet er høyere blant elever som er borteboere, og terskelen for å fullføre videregående skole øker hvis du i tillegg må flytte til en ny og ukjent plass fordi det var der du fikk skoleplass.

Erfaringer fra Sverige viser også at karakterbasert opptak gir større skiller mellom skoler og elever. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Karakterbasert opptak - såkalt «fritt skolevalg»?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!