Karakterbasert opptak - såkalt «fritt skolevalg»

Arbeiderpartiet vil la fylkene selv bestemme hvordan opptak til videregående skoler skal foregå.

Karakterbasert opptak kan føre til

  • at elever med dårlige karakterer tvinges til å flytte for å begynne på videregående skole.
  • sentralisering og nedleggelse av skoler i distriktene.
  • større forskjeller.

Høyreregjeringen overkjører elever, næringsliv og små lokalsamfunn i hele landet med sitt forslag om karakterbasert opptak til videregående skole. Tross massiv motstand i høringsrunden, tvinger regjeringen sin modell om karakterbasert opptak på hele landet.

Lokaldemokratiet overkjøres

Arbeiderpartiet mener at fylkene selv er de beste til å avgjøre dette, og vi vil derfor ikke tvinge alle fylkene i samme modell. Vi står opp for elevene og har tro på de lokale folkevalgte organene. Det er stor forskjell på fylkene, og verken behov eller lurt at regjeringen skal pålegge fylkene hva de skal gjøre.

Ufritt skolevalg for de fleste

Med karakterbasert opptak er det bare elevene med best karakterer som kan velge fritt. Elever med svakere karakterer må ta til takke med de plassene som er igjen, og risikerer å måtte flytte på hybel i stedet for å få muligheten til å gå på skole i nærmiljøet. Det Høyre kaller «fritt skolevalg» er altså et ufritt valg for de fleste.  

Forslaget er et alvorlig feilgrep som vil føre til økte forskjeller og segregering etter foreldrenes inntekt og utdanning, elevprestasjoner og etnisk bakgrunn. Det kan også føre til nedleggelse av skoler i distriktene – og vi vet at videregående skole er helt avgjørende for å få unge til å bli boende i hjembygda.

Frafallet er høyere blant elever som er borteboere, og terskelen for å fullføre videregående skole øker hvis du i tillegg må flytte til en ny og ukjent plass fordi det var der du fikk skoleplass.

Erfaringer fra Sverige viser også at karakterbasert opptak gir større skiller mellom skoler og elever. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Karakterbasert opptak - såkalt «fritt skolevalg»?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker