Handlingsregelen

Arbeiderpartiet vil følge handlingsregelen for en forsvarlig bruk av oljepenger.

Dette mener vi om handlingsregelen:

  • Handlingsregelen er det viktigste bidraget til trygg økonomisk styring i Norge.  Regelen hjelper oss til å holde styr på de store, men ikke varige, inntektene fra olje- og gassproduksjonen, slik at de også blir til glede for generasjonene som kommer etter oss.
  • Bruken av inntektene må ikke trappes for mye og for raskt opp. Gjør vi det, presser vi konkurranseutsatte næringer ut, og omstillingene i norsk økonomi kan bli unødig og ubehagelig store når oljeinntektene etter hvert avtar.
  • Handlingsregelen gjør at finans- og pengepolitikken kan arbeide sammen for en stabil utvikling i norsk økonomi.

Evig rikdom for kommende generasjoner

Våre olje- og gassressurser gir oss eventyrlige inntekter direkte til fellesskapet, og skaper arbeidsplasser og verdier over hele landet. 

Gjennom Statens pensjonsfond utland og handlingsregelen gjør vi forbigående inntekter til en evigvarende rikdom for oss og kommende generasjoner.  

Vi som lever i dag, må dekke våre behov uten å ødelegge kommende generasjoners mulighet til å dekke sine. Det er det vi kaller generasjonskontrakten.

Finanskrisen beviste hvor viktig handlingsregelen er

Handlingsregelen sier at vi hvert år kan bruke om lag tre prosent av Statens pensjonsfond utland til å løse viktige fellesoppgaver.

Petroleumsinntekter og oljefondet er ingen garanti for at det ikke kan gå galt i norsk økonomi. Mange land har erfart at det er krevende å håndtere inntekter fra naturressurser uten å ødelegge økonomien og den langsiktige vekstevnen.

Mange land skulle nok ønske at de hadde satt mer penger til side da tidene var gode. Finanskrisen har vist oss hvor viktig det å holde orden i eget hus. 

I tillegg har den vist oss noe like viktig: Det er ikke nok med fornuftige regler for finanspolitikken, dersom det ikke er nødvendig politisk vilje og disiplin til å etterleve dem.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Handlingsregelen?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker