FN

Globale samarbeid er viktigere enn noensinne, FN er det viktigste instrumentet verden har for fred og forsvar av menneskerettighetene.

Dette mener vi om FN:

  • Internasjonale utfordringer bør løses innenfor en bred konsensus, basert på prinsippene i FN-pakten og med forankring i folkeretten.
  • FN er verdens viktigste aktør i arbeidet for fred, sikkerhet, bærekraftig utvikling og forsvar av menneskerettighetene. FN er derfor en grunnpilar i norsk utenrikspolitikk.
  • Vi ønsker at internasjonale initiativ og beslutninger i økende grad gjøres gjennom FN.

Det internasjonale samarbeidet

FN utgjør kjernen i det internasjonale samarbeidet, med globalt medlemskap, representasjon og legitimitet. FN er det viktigste instrumentet verden har for fred og sikkerhet, og for å møte de globale utfordringene. 

Manglende støtte og kutt i ressurser truer med å undergrave organisasjonens rolle og betydning. Arbeiderpartiet går inn for at Norge går i bresjen for et internasjonalt samarbeid med mål om å reformere og styrke organisasjonen, samt sikre en forutsigbar og tilstrekkelig ressurstilgang.

I globaliseringens tidsalder er verden preget av store endringer som også påvirker vårt samfunn. Tyngdepunktene for økonomisk og politisk makt forskyves. Store områder, særlig i Midtøsten og i Afrika; er uten fungerende nasjonale styringsstrukturer og er kilder til konflikt, humanitære kriser og flyktningestrømmer.

Universelle verdier som demokrati og menneskerettigheter er under press. Det gjelder også felles normer nedfelt i FNs globale konferanser, særlig kvinners rettigheter. Uten en global innsats for omlegging til en grønn økonomi, vil klimaendringer endre livsbetingelsene for hele verdens befolkning.

Behovet for globale og regionale samarbeidsstrukturer er større enn noensinne. Arbeiderpartiet vil styrke mekanismene for multilateralt samarbeid og prioritere arbeidet med å utvikle FN-systemet til et handlekraftig verktøy i møte med vår tids nye utfordringer.

Er du enig med Arbeiderpartiet om FN?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker