Fastlege

Trygghet for legehjelp

Dette er vår politikk på fastleger:

Fastlegene er helsetjenestens grunnmur

Fastlegene er helsetjenestens førstelinje, som folk flest møter. De sender folk til rett oppfølging, enten i NAV-systemet eller til spesialisert behandling. Fastlegene hjelper i tillegg folk å leve med kronisk sykdom. Fastlegeordningen er en vellykket ordning som Arbeiderpartiet ønsker å videreutvikle.

Et eksempel på videreutvikling er å gjøre fastlege gratis for 16- og 17-åringer. Andre viktige momenter er et bedre takstsystem som vektlegger forebygging, tiltak som får ned listelengden og rekrutteringstiltak som vil gjøre at flere unge leger velger å bli fastlege.

Fastlegekrise

En egen lege er ikke forbeholdt de med god råd, men er noe alle i landet har rett på. Ordningen er nå i en alvorlig krise. 

Gjennomsnittlig arbeidstid for fastleger er i 2020 55,6 timer per uke. Hver tiende lege jobber mer enn 75 timer i uken. Dette vil Arbeiderpartiet gjøre noe med, men høyreregjeringen har stemt ned alle forslag om å styrke ordningen.

Godt fastlegetilbud over hele landet

Folk skal ha trygghet for legehjelp når behovet melder seg. Derfor skal vi ha et godt fastlegetilbud over hele landet. Ved alvorlig sykdom skal det gis øyeblikkelig hjelp til alle døgnets tider. 

Fastlegenes deltagelse i legevaktsarbeidet er viktig. Det er i dag en stor variasjon i kvaliteten på legevaktene i Norge. 

Arbeiderpartiet vil styrke legevakttjenesten i kommunene.

Dette har vi gjort:

  • 2017

    Fremmet forslag i Stortinget om å bedre rekrutteringen av fastleger. Et flertall bestående av Høyre, FrP og Venstre stemte mot.

  • 2012

    I 2012 fremmet vi en ny Fastlegeforskrift som presiserer hvilke kvalitets- og funksjonskrav samfunnet stiller til fastlegene. Fastlegeforskriften stiller også krav til fastlegenes tilgjengelighet, og gir fastlegen et tydeligere ansvar for å tilby forebyggende tiltak til personer som har påvist risiko for å utvikle sykdom eller funksjonssvikt.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fastlege?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker