EU

Tettere samarbeid og integrasjon i Europa er med på å sikre et fredelig kontinent. 

Norges tilknytning til EU bygger i dag først og fremst på EØS-avtalen og konsultasjonsordninger avledet av denne. Norge bør søke samarbeid og innflytelse, og ikke stille oss utenfor et samarbeid som kan skape bedre grunnlag for økt politisk styring og bedre utjevning av velferden i Europa. 

Arbeiderpartiets syn er at medlemskap i EU gir en politisk innflytelse og deltakelse som ikke ivaretas gjennom EØS-avtalen. Det er samtidig rom for både de som sier "Ja til EU" og de som sier "Nei til EU" i Arbeiderpartiet. Vi mener at en forutsetning for en ny søknad er en stabil tilslutning i folket. 

En eventuell søknad om medlemskap vil være gjenstand for ny landsmøtebehandling i Arbeiderpartiet. En ny EU-søknad bør behandles på samme måte som tidligere, og vi vil respektere resultatet av en folkeavstemming. Vi vil ha en aktiv europapolitikk, som uavhengig av norsk medlemskap tar vare på viktige målsettinger for Europas utvikling og for Norge.

Våre viktigste samarbeidspartnere for å fremme våre verdier og politiske modell er å finne i Europa, og europeiske land er Norges viktigste økonomiske partnere. EU utgjør verdens største enhetlige marked, er verdens største handelsblokk, har den nest mest benyttede valuta, er verdens største giver av utviklings- og humanitær bistand, og er i front i innsatsen for å løse klimautfordringene. Arbeiderpartiet vil arbeide for at Norge er en aktiv deltaker i det europeiske samarbeidet. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om EU?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker