EU

Vi vil stå tydelig opp for verdiene av et åpent og samarbeidende Europa i en tid hvor autoritære krefter, nasjonalisme og fremmedfrykt er på fremmarsj.

Norges tilknytning til EU bygger i dag først og fremst på EØS-avtalen og konsultasjonsordninger avledet av denne. EØS-avtalen har i sum tjent Norge godt gjennom et kvart århundre. Arbeiderpartiet mener at norske interesser best fremmes ved å samarbeide med våre europeiske naboer. Vi er derfor tilhenger av et sterkt politisk samarbeid i Europa.

Ved to tidligere folkeavstemninger har vi derfor anbefalt å si ja til norsk EU-medlemskap. Samtidig er det hos oss rom for ulike syn i EU-spørsmålet. Dersom et medlemskapsspørsmål skulle bli aktuelt, skal det være gjenstand for ny landsmøtebehandling i Arbeiderpartiet. Uavhengig av tilknytningsform er det likevel i Norges interesse at EU-samarbeidet lykkes i avgjørende spørsmål som kampen for en ansvarlig klimapolitikk og i forsvaret av demokrati- og rettsstatsprinsipper.

Er du enig med Arbeiderpartiet om EU?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker