Egenandeler for helsehjelp

Arbeiderpartiet vil verne om lave egenandeler

Dette vil vi med egenandeler:

Arbeiderpartiet vil verne om lave egenandeler. Lave egenandeler sørger for at det er medisinske behov, og ikke personlig økonomi som avgjør hva slags hjelp man får.

Dette er viktig for at alle skal ha mulighet til å bruke den offentlige helsetjenesten og for å motvirke ulikhet i helse. Fra 2005-2013 – da vi satt i regjering – senket vi egenandelene med rundt 600 millioner kroner. Etter regjeringsskiftet har Høyre og FrP i flere runder økt egenandelene.

I mange land er det en stor sammenheng mellom hvor mye du som pasient betaler selv og hvor god behandling du får.

I Norge har vi satset på fellesskapet. Arbeiderpartiet tror ikke på kommersialisering og økte egenandeler. Vi vil gå motsatt vei. Vi vil investere i de offentlige sykehusene, i helsearbeidere, nye bygg og moderne utstyr, samtidig som vi holder egenandelene lave.

Vi prioriterer helse fremfor skattekutt til de som har mest fra før.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Egenandeler for helsehjelp?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!