Egenandeler for helsehjelp

Arbeiderpartiet vil verne om lave egenandeler

Dette vil vi med egenandeler:

Arbeiderpartiet vil verne om lave egenandeler. Lave egenandeler sørger for at det er medisinske behov, og ikke personlig økonomi som avgjør hva slags hjelp man får.

Dette er viktig for at alle skal ha mulighet til å bruke den offentlige helsetjenesten og for å motvirke ulikhet i helse. Fra 2005-2013 – da vi satt i regjering – senket vi egenandelene med rundt 600 millioner kroner. Siden har høyreregjeringen i flere runder økt egenandelene.

I mange land er det en stor sammenheng mellom hvor mye du som pasient betaler selv og hvor god behandling du får.

I Norge har vi satset på fellesskapet. Arbeiderpartiet tror ikke på kommersialisering og økte egenandeler. Vi vil gå motsatt vei. Vi vil investere i de offentlige sykehusene, i helsearbeidere, nye bygg og moderne utstyr, samtidig som vi holder egenandelene lave.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Egenandeler for helsehjelp?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker