Digital mestring for eldre

Arbeiderpartiet vil jobbe for økt digital mestring for eldre.

Arbeiderpartiet vil gjøre dette:

  • Jobbe for at eldre tar del i den digitale utviklingen.
  • Satse på god internettilgang i distriktene slik at alle får tilgang til frihetsteknologi og nye, trygge løsninger.
  • Sørge for at det blir satt inn tiltak for de som opplever et digitalt utenforskap, slik som digital trening for seniorer eller tilrettelagt teknologi.
  • Sørge for at flere kan bo trygt hjemme ved å investere i tilrettelagt velferdsteknologi, slik som trygghetsalarm og GPS-sporing.
  • Sørge for at flere kan bo trygt hjemme ved å investere i tilrettelagt velferdsteknologi, slik som trygghetsalarm og GPS-sporing.
  • Jobbe for at brukere får spille en aktiv rolle når nye løsninger utvikles og tas i bruk.
  • Tilby tilpasset digital opplæring for eldre, og sørge for at det finnes en analog minimumsløsning der hovedløsningen er digital.

Mange av hverdagens gjøremål krever digital kunnskap, også bruk av offentlige tjenester. Det skaper forskjeller, og folk faller utenfor. Vi lever veldig mye av livet vårt på nett nå, og får de fleste offentlige tjenester på nett. Eldre som ikke har mulighet til å delta i den digitale hverdagen, skal kunne være en del av samfunnet på lik linje med alle andre. I tillegg kan ny teknologi gi flere eldre friheten til å leve gode liv og bo trygt hjemme. Kommunene må ta i bruk teknologi for å gjøre hverdagen enklere og tryggere for eldre, ansatte og pårørende.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Digital mestring for eldre?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker