Den kulturelle spaserstokken

Arbeiderpartiet vil sørge for at eldre og andre som ikke så lett kan oppsøke kulturtilbud selv, får kulturopplevelser der de er.

Dette vil vi med den kulturelle spaserstokken:

Den kulturelle spaserstokken ble innført av Stoltenberg-regjeringen i 2007. Ordningen var en nasjonal kultursatsing til eldre, tilpasset arenaer der eldre befinner seg.  Omsorgsplan 2015 og et samarbeid mellom kultursektoren og omsorgsektoren var grunnlaget for den kulturelle spaserstokken, og den bidro til at eldre i 387 kommuner fikk kunstneriske og kulturelle opplevelser.

Ordningen ble foreslått nedlagt av høyreregjeringen i 2014, men dette forsøket mislyktes. Høyreregjeringen har imidlertid greid å fjerne satsingen som egen post på statsbudsjettet, og slik nøytralisert ordningen. Det gjør at det ikke er mulig å få svar på eksempelvis hvor mange eldre som får glede av ordningen.

Arbeiderpartiet vil gjeninnføre den kulturelle spaserstokken, og har gjentatt dette i Stortingsvalgprogrammet for 2021-2025. Kulturtilbudet skal rette seg særlig mot eldre.

Dette har vi gjort:

  • 2015

    Høyre og FrP foreslo i statsbudsjettet for 2015 å avvikle Den kulturelle spaserstokken, som hadde gitt eldre i 387 kommuner kunstneriske og kulturelle opplevelser. Dette skapte store reaksjoner, og forslaget ble reversert i budsjettforliket med KrF og Venstre.

  • 2007

    Den kulturelle spaserstokken ble innført da vi satt i regjering i 2007 og bygger på tanken om at eldre mennesker eller andre som ikke så lett kan oppsøke ordinære kulturtilbud, har like stort behov for – og rett til – kunstneriske og kulturelle opplevelser som alle andre. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Den kulturelle spaserstokken?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker