Den kulturelle spaserstokken

Arbeiderpartiet vil sørge for at eldre og andre som ikke så lett kan oppsøke kulturtilbud selv, får kulturopplevelser der de er

Dette vil vi med den kulturelle spaserstokken:

Den kulturelle spaserstokken ble innført av den rødgrønne regjeringen og var en ordning som bidro til at eldre i 387 kommuner fikk kunstneriske og kulturelle opplevelser.

Høyreregjeringen overførte midlene fra Den kulturelle spaserstokken til kommunene og fylkeskommunenes frie midler fra 2016, dermed ble det opp til hver enkelt fylkeskommune og kommune hvor mye penger de ville legge inn i kulturtiltak for eldre. Det finnes nå ingen oversikt over hvordan tilbudet er i hvert enkelt fylke, men det meldes fra flere fylker at ordningen har blitt redusert.

Arbeiderpartiet vil satse på Den kulturelle spaserstokken, og merke av midler til ordningen.

Dette har vi gjort:

  • 2015

    Høyre og FrP foreslo i statsbudsjettet for 2015 å avvikle Den kulturelle spaserstokken, som hadde gitt eldre i 387 kommuner kunstneriske og kulturelle opplevelser. Dette skapte store reaksjoner, og forslaget ble reversert i budsjettforliket med KrF og Venstre.

  • 2007

    Den kulturelle spaserstokken ble innført da vi satt i regjering i 2007 og bygger på tanken om at eldre mennesker eller andre som ikke så lett kan oppsøke ordinære kulturtilbud, har like stort behov for – og rett til – kunstneriske og kulturelle opplevelser som alle andre. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Den kulturelle spaserstokken?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!

Støtt Arbeiderpartiet

Vi vil ha sterkere fellesskap. Vil du?

Jeg vil støtte Arbeiderpartiet

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.


Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre givere. Dersom jeg er medlem eller frivillig lagres giverstatistikk sammen med min tidligere registrerte informasjon.
Les detaljerte vilkår for betalingsløsningen Bambora.
Les Arbeiderpartiets personvernerklæring.