Barnevern

Barn som sviktes av sine nærmeste skal være trygge på at fellesskapet stiller opp for dem.

Dette vil vi gjøre med barnevernet:

  • Ha en kvalitetsreform for barnevernet, som sikrer alle barn tidlig og kvalitetsmessig god hjelp, og god omsorg og beskyttelse når det trengs.
  • Utfase kommersielt barnevern. Hvert barn og familie er unike, og barnevern er ikke egnet for stykkpris, anbud, kommersiell drift og fortjenestemotiver.  
  • Tilrettelegge for flere fosterhjem.
  • Sikre en god kommuneøkonomi for å sikre gode oppvekstmiljøer, lavterskeltilbud og et faglig sterkt barnevern i kommunene.

Kritiske rapporter, offentlige utredninger, Helsetilsynet og Riksrevisjonen har de senere år påvist alvorlig svikt i barnevernet.  Ansattes organisasjoner, kampanjen #heiErna og rapport fra buf-dir har vist til stor gjennomtrekk blant ansatte, behov for flere til å ta seg av utsatte barn og unge, og forhold med stadig større alvor. Både rettssikkerhet og tillit er utfordret.   

Private kommersielle tilbydere og anbud har fått en stadig større del av virksomheten i barnevernet. Ideelle virksomheter presses ut, og samspillet og fleksibiliteten rundt det enkelte barn og familie forvitrer.

For Arbeiderpartiet er det viktig at alle barn som sviktes av sine nærmeste skal være trygge på at fellesskapet stiller opp for dem.  Det er store utfordringer som krever engasjement fra så vel lokalt som sentralt politisk hold.

Dette har vi gjort:

  • 2011

    Stoltenberg-regjeringen lanserte «Barnevern-løftet», som har gitt 920 stillinger i det kommunale barnevernet

Er du enig med Arbeiderpartiet om Barnevern?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker