Avfall og gjenbruk

Vi vil gi ressursene våre lengre levetid!

Slik skal vi motivere til mer gjenbruk og bedre avfallshåndtering:

 • Bidra til mer gjenbruk og ressurseffektivitet 
 • Stille krav til mer miljøvennlig produktdesign og materialbruk, reparasjon og økt kapasitetsutnyttelse 
 • Utrede muligheten for å begrense mengden plast i forbruksprodukter 
 • Øke målet for materialgjenvinning og ombruk 
 • Styrke forskningen på og fremme tiltak for å redusere bruken av mikroplast 
 • Utvide panteordningen til også å omfatte elektronikk og andre emballasjekrevende forbruksvarer 
 • Innføre fullstendig kildesortering for matsortering og plast i alle storbyer, slik at matavfall i større grad kan utnyttes i produksjon av biogass 
 • Vurdere bedre garantiordninger for å sikre lengre levetid på produkter 
 • Øke bruk av råvarer som stammer fra gjenvinning av avfall 
 • Styrke muligheter for norsk gjenvinningsindustri og norske teknologileverandører gjennom økt materialgjenvinning 
 • Jobbe for en felles europeisk panteordning

I en lavutslippsøkonomi må ressursene gjenbrukes. Det betyr blant annet mer effektiv bruk av ressurser i industrien, bedre utnyttelse av biprodukter fra industrien til nytt råstoff og bedre utnyttelse av plast og annet avfall. Dette kalles «en sirkulær økonomi». Vi vil sette fart i utviklingen av en sirkulær økonomi av hensyn til miljøet, og fordi det vil gi opphav til nye næringer og arbeidsplasser.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Avfall og gjenbruk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker