Atomvåpen

Arbeiderpartiet ønsker en verden fri for atomvåpen

Dette mener vi om atomvåpen:

  • Vi vil jobbe aktivt for målet om en verden fri for atomvåpen, og støtter målet om et internasjonalt forbud. 
  • Vi krever at Norge inntar en pådriverrolle i det videre arbeidet.
  • Vi vil arbeide for nedrustning, og legge press på atommaktene for at de skal ruste ned. 

Internasjonal nedrustning

Atomvåpen utgjør en latent trussel mot hele menneskehetens eksistens, og det er uakseptabelt at arbeidet for nedrustning og ikke-spredning nærmest har stoppet opp. Den internasjonale ikke-spredningsavtalen NPT, må følges opp.

NPT har tre pilarer; rett til sivil bruk av atomkraft, forbud mot spredning av teknologi til våpenbruk, og atommaktenes plikt til nedrustning. Dersom den siste pilaren ikke følges opp, svekkes også muligheten til å fremme de to første.

Mengden atomvåpen og manglende fremdrift for nedrustning av de store arsenalene, øker sjansen for at de enten brukes, spres til nye land, eller at det skjer uhell. Det kan få enorme humanitære konsekvenser.

Arbeiderpartiet går inn for at Norge igjen inntar en ledende rolle i det internasjonale nedrustningsarbeidet. Det må legges press på atommaktene for at de skal ruste ned. Norge bør arbeide for at Iran-avtalen, som sikrer fredelig bruk av Irans kjernefysiske materiale, opprettholdes.

Arbeiderpartiet vil jobbe aktivt for balansert og gjensidig atomnedrustning innen rammen av ikkespredningsavtalen NPT, med et langsiktig mål om et internasjonalt forbud mot kjernevåpen. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Atomvåpen?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!