Aktive eldre

Arbeiderpartiet vil at alle skal ha en god og aktiv alderdom

For å legge til rette for aktive og sosiale eldre vil vi:

  • Satse mer på hjemmebaserte tjenester, hjelpemidler og velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for flere som ønsker det, å bo hjemme så lenge som mulig.
  • Ha et løft i kommunehelsetjenesten for eldres psykiske helse, med vekt på aktivitet, opplevelser, sosialt fellesskap og en meningsfylt hverdag.
  • Avdekke og endre praksis, strukturer og lovgivning som hindrer seniorer i å delta i samfunnet slik de selv ønsker.
  • Sørge for at livsgledetiltak for eldre, slik som felles møteplasser, aktiviteter, kultur og opplevelser, får en sentral plass i eldre- og omsorgspolitikken.
  • Samarbeide med frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner som et supplement til de ansatte i eldreomsorgen.
  • Videreutvikle «Den kulturelle spaserstokken», som gir kulturtilbud til eldre.
  • Ta i bruk de store ressursene som seniorene representerer i arbeidsliv, samfunnsliv og frivillighet.

Lange, gode liv

Vi lever stadig lenger. Det betyr at mange eldre kan leve flere gode år som pensjonist, hvor de kan og vil delta og bidra. Samfunnet må legge bedre til rette for aktive eldre. Eldre som ikke har mulighet til å delta i den digitale hverdagen skal kunne være en del av samfunnet på lik linje som alle andre.

De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og være sjef i eget liv. Hjemmesituasjonen må være trygg, og den som bor hjemme, må ha mulighet til et godt sosialt liv og kontakt med andre mennesker. Arbeiderpartiet ønsker å investere i utviklingen av nye typer boformer for eldre.

Arbeiderpartiet mener at forebygging av ensomhet og tilrettelegging for aktivitet må prioriteres.

Dette har vi gjort:

  • 2018

    Sikret flertall for at dagtilbud for personer med demens fikk økt tilskudd, slik at de kan ha en tryggere og mer aktiv hverdag.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Aktive eldre?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker