Aktive eldre

Arbeiderpartiet vil at alle skal ha en god og aktiv alderdom. Eldre skal kunne være sjef i eget liv. 

For å legge til rette for aktive og sosiale eldre vil vi:

 • Gjennomfører en eldrereform som bidrar til et mer aldersvennlig samfunn.
 • Stimulere til at flere eldre står i arbeid, og jobbe mot aldersdiskriminering i arbeidslivet.
 • Beholde den ekstra ferieuken for arbeidstakere over 60 år.
 • Opprette et eldreboligprogram for å sikre at eldre får bo i egen bolig lengst mulig. 
 • Vi vil gjeninnføre «Den kulturelle spaserstokken», med kulturtilbud rettet særlig mot eldre, til egen post på statsbudsjettet.
 • Sørge for gode transportordninger som gir eldre mobilitet i hverdagen, som «de rosa bussene» i Oslo.
 • Redusere barrierer for deltakelse på ulike samfunnsarenaer og i lokalsamfunnet, slik at pensjonistenes erfaring, kompetanse og ressurser kan komme til nytte også i arbeidslivet.
 • Sikre at kommunene er i stand til å opprettholde gode og tilgjengelige tilbud om fysisk aktivitet for eldre.
 • Styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige for å utløse frivillighetsressurser, blant annet frivilligsentraler.
 • Lage møteplasser hvor eldre og unge kan møtes.
 • Jobbe for at eldre tar del i den digitale utviklingen, herunder sørge for at det blir satt inn tiltak for de som opplever et digitalt utenforskap, slik som digital trening for seniorer eller tilrettelagt teknologi.
 • Motvirke ensomhet og styrke det psykiske helsetilbudet for eldre, både for hjemmeboende og de som bor på sykehjem eller i omsorgsbolig.

Lange, gode liv

Den store etterkrigsgenerasjonen er dagens og morgendagens pensjonister. Vi lever stadig lenger, og mange eldre vil holde seg friske og i god form lenge. Arbeiderpartiet vil sikre alle en god alderdom, men eldre er ulike, og alderdommen har ulike faser. Derfor vil legge til rette for seniorer i arbeidslivet, for aktivitet og frihetsteknologi, for en aldersvennlig boligsektor og helhetlige hjemmetjenester, i tillegg til at vi vil sørge for god pleie og omsorg når behovet melder seg.

Det er viktig at eldre gjennom hele alderdommen forblir sjef i eget liv. Disse årene av livet skal innebære mer enn å bli tatt vare på. Det skal være en tid preget av livskvalitet, mestring og nye muligheter for å utfolde seg i samfunnet og i nærmiljøet. Selv om helsen skranter, skal langt flere eldre kunne bo og trives hjemme, med hjelp fra flinke fagfolk. Arbeiderpartiet vil jobbe for at alle eldre skal være trygge på at det finnes et godt tilbud tilpasset deres behov. Pårørende og frivillige som ønsker å gjøre en innsats, skal anerkjennes og gis gode rammer. Mange eldre opplever i dag ensomhet. Arbeiderpartiet vil jobbe for at alle eldre kan ha et fellesskap å høre til i, og redusere barrierer for deltakelse.

Dette har vi gjort:

 • 2023

  Arbeiderpartiet la fram en ny eldrereform for å sikre at eldre får bo i egen bolig lengst mulig, at det er levende lokalsamfunn, kompetente medarbeider og trygghet for brukere og pårørende.

 • 2018

  Sikret flertall for at dagtilbud for personer med demens fikk økt tilskudd, slik at de kan ha en tryggere og mer aktiv hverdag.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Aktive eldre?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker