Aktive eldre

Arbeiderpartiet vil at alle skal ha en god og aktiv alderdom

For å legge til rette for aktive og sosiale eldre vil vi:

  • Ta i bruk de store ressursene som seniorene representerer i arbeidsliv, samfunnsliv og frivillighet.
  • Avdekke og endre praksis, strukturer og lovgivning som hindrer seniorer i å delta i samfunnet slik de selv ønsker.
  • Videreutvikle «Den kulturelle spaserstokken», som gir kulturtilbud til eldre.
  • Sørge for at felles møteplasser, aktivitet, kultur og opplevelse får en sentral plass i eldre- og omsorgspolitikken.
  • Satse mer på hjemmebaserte tjenester, hjelpemidler og velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for flere som ønsker det, å bo hjemme så lenge som mulig.
  • Samarbeide med frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner som et supplement til de ansatte i eldreomsorgen.

Lange, gode liv.

Vi lever stadig lenger. Det betyr at mange eldre kan leve flere gode år som pensjonist, hvor de kan og vil delta og bidra. Samfunnet må legge bedre til rette for aktive eldre. Eldre som ikke har mulighet til å delta i den digitale hverdagen skal kunne være en del av samfunnet på lik linje som alle andre.

De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og være sjef i eget liv. Hjemmesituasjonen må være trygg, og den som bor hjemme, må ha mulighet til et godt sosialt liv og kontakt med andre mennesker.

 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Aktive eldre?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!