Abort

Arbeiderpartiet ønsker en abortlov som sikrer kvinner reell selvbestemmelse og som gir kvinner god oppfølging.

Arbeiderpartiet vil dette innen abort:

 • Reversere alle innskrenkninger som er gjort i abortloven av høyreregjeringen.
 • Avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk hjelp.
 • Legge til rette for et faglig forsvarlig valg mellom medikamentell og kirurgisk abort, og styrke oppfølgingen etter en abort for kvinner som har behov for det.

Ap/Sp-regjeringen har satt ned et utvalg som skal oppdatere hele abortloven som i både i språk og innhold er utdatert. Utvalget skal legge frem sitt forslag før 2024. Ny abortlov skal sikre at kvinner som tar abort får god oppfølging, utvide selvbestemmelsen til uke 18 og finne et alternativ til dagens nemndsystem. I Hurdalsplattformen ble AP og SP enige om at partiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven.

Vi skal sikre kvinner selvbestemmelse

Arbeiderpartiet vil sikre god familieplanlegging og hindre uønskede svangerskap gjennom god seksualundervisning, tilgjengelig langtidsvirkende prevensjon og en abortlov som sikrer kvinner retten til å bestemme over eget liv og helse.

Abortloven er en viktig lov for norske kvinner som Arbeiderpartiet historisk har hegnet om. Nå ønsker vi å ta det neste steget for kvinners selvbestemmelse. Derfor vil vi avvikle dagens nemdsystem til uke 18 og erstatte det med et alternativ som fremstår mindre belastende.

Høyreregjeringens angrep på abortloven

Våren 2014 raste saken om reservasjonsrett for leger. Høyre/FrP-regjeringen ville legge til rette for at leger skulle få slippe å henvise til abort, og Erna Solberg uttalte i media at hun ikke kunne forstå at dette skulle være en stor sak. Dette var norske kvinner uenig i.

I 2018 var Høyreregjeringen igjen åpen for å forhandle om abortloven. Flertallet på stortinget gikk deretter inn for å endre §2C i abortloven. Det stemte Arbeiderpartiet mot. 

Dette har vi gjort:

 • 2021

  Vedtok på vårt landsmøte at vi ville avvikle nemdsystemet og sikre abort til uke 18.

 • 2018

  Stemte mot endringen i abortlovens § 2C.

 • 1978

  Loven om selvbestemt abort ble innført av Odvar Nordlis Arbeiderparti-regjering.

 • 1969

  Arbeiderpartiets landsmøte gikk inn for retten til selvbestemt abort

Er du enig med Arbeiderpartiet om Abort?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker