Abort

Arbeiderpartiet mener det er kvinnen selv som skal bestemme om hun ønsker abort eller ikke.    

Vi vil sikre dette når det gjelder abort:

  • Jobbe aktivt mot alle forslag om innskrenkninger i kvinners rettighet til selvbestemt abort.
  • At kvinner som vurderer abort skal behandles likt over hele landet.
  • Ikke utvide adgang til selvbestemt abort utover 12. uke.

Kampen for selvbestemt abort

Arbeiderpartiet har en lang og stolt historie i kampen for selvbestemt abort. Vi mener prinsipielt at det er kvinnen selv som skal bestemme om en abort skal kunne utføres eller ikke. Og vi står som garantist mot at denne retten uthules.

Abortloven skal balansere hensynet til kvinnen på den ene siden og vernet om fosteret på den andre, på en god måte. Det skal ikke gis  tillatelse til svangerskapsavbrudd dersom fosteret er levedyktig etter 22 hele uker.

Aborttallene går ned 

Arbeiderpartiet vil forebygge uønskede svangerskap og redusere antall aborter. Fra 2008 til 2015 har det vært en jevn nedgang i andelen som tar abort. Aborttallene går også ned blant kvinner under 25 år.

8 av 10 selvbestemte aborter blir utført før 9. svangerskapsuke. 

Reservasjonsretten for leger 

Våren 2014 raste saken om reservasjonsrett for leger. Høyre/FrP-regjeringen ville legge til rette for at leger skulle få slippe å henvise til abort, og Erna Solberg uttalte i media at hun ikke kunne forstå at dette skulle være en stor sak. 

Det forstod derimot tusenvis av norske kvinner, som blant annet brukte 8. mars-dagen til rekordstore demonstrasjoner. 

Arbeiderpartiet var klare på at alle som jobber i helsevesenet har plikt til å gi pasientene det de har krav på etter loven, og ikke påføre dem ekstra belastninger på grunn av egne samvittighetskvaler. Regjeringen måtte til slutt gi seg på dette.  

Dette har vi gjort:

  • 1978

    Loven om selvbestemt abort ble innført av Odvar Nordlis Arbeiderparti-regjering.

  • 1969

    Arbeiderpartiets landsmøte gikk inn for retten til selvbestemt abort

Er du enig med Arbeiderpartiet om Abort?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!