Abort

Arbeiderpartiet mener det er kvinnen selv som skal bestemme om hun ønsker abort eller ikke.    

Vår politikk om abort:

 • Kvinner som vurderer abort skal behandles likt over hele landet.
 • Jobbe aktivt mot alle forslag om innskrenkninger i kvinners rettighet til selvbestemt abort.
 • Reversere alle innskrenkninger som er gjort i abortloven de siste årene av høyreregjeringen.
 • Avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.
 • Legge til rette for et faglig forsvarlig valg mellom medikamentell og kirurgisk abort, og styrke oppfølgingen etter en abort for kvinner som har behov for det.
 • Forebygge uønskede svangerskap og redusere antall aborter.

Kampen for selvbestemt abort

Arbeiderpartiet har en lang og stolt historie i kampen for selvbestemt abort. Vi mener prinsipielt at det er kvinnen selv som skal bestemme om en abort skal kunne utføres eller ikke. Og vi står som garantist mot at denne retten uthules.

Abortloven skal balansere hensynet til kvinnen på den ene siden og vernet om fosteret på den andre, på en god måte. Det skal ikke gis tillatelse til svangerskapsavbrudd dersom fosteret er levedyktig etter 22 hele uker.

Reservasjonsretten for leger 

Våren 2014 raste saken om reservasjonsrett for leger. Høyre/FrP-regjeringen ville legge til rette for at leger skulle få slippe å henvise til abort, og Erna Solberg uttalte i media at hun ikke kunne forstå at dette skulle være en stor sak. 

Det forstod derimot tusenvis av norske kvinner, som blant annet brukte 8. mars-dagen til rekordstore demonstrasjoner. 

Arbeiderpartiet var klare på at alle som jobber i helsevesenet har plikt til å gi pasientene det de har krav på etter loven, og ikke påføre dem ekstra belastninger på grunn av egne samvittighetskvaler. Regjeringen måtte til slutt gi seg på dette.  

Dette har vi gjort:

 • 1978

  Loven om selvbestemt abort ble innført av Odvar Nordlis Arbeiderparti-regjering.

 • 1969

  Arbeiderpartiets landsmøte gikk inn for retten til selvbestemt abort

Er du enig med Arbeiderpartiet om Abort?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker