Stortingsrepresentant

Åsmund Grøver Aukrust

Åsmund er stortingsrepresentant for Akershus og første nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Åsmund er utenrikspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Åsmund Grøver Aukrust

Bli bedre kjent med Åsmund Grøver Aukrust:

Jeg heter Åsmund og er fra Bærum. 

Jeg ble medlem i AUF når jeg var 15 år gammel, fordi jeg var engasjert i klimakrisa. AUF var da – som nå – den sterkeste miljøstemmen i norsk politikk, og jeg ville være med for å forandre. Det er det politikk handler om, å forandre Norge og verden, gjøre livene til folk enklere og Norge mer rettferdig. Siden har engasjementet mitt vokst både for klima og miljøvern, men også rundt internasjonale spørsmål, innvandring og rasisme.

Det som engasjerer meg aller mest er å møte urettferdighet med politikk som virker. Barn som ikke har råd til å være i bursdag, ungdommer som diskrimineres for den de er, at kvinner og menn i samme jobber ender med å tjene forskjellig. Dette har med politikk å gjøre. Jeg tror vi kan gjøre en forskjell for folk.

Etter 8 år med Høyre og Frp i ledelsen av landet er det behov for en ny regjering og ny kurs for Norge. Det er et utrolig paradoks at vi har rekord i antall millionærer og antall fattige barn samtidig. Det er et resultat av politiske valg. Derfor trenger vi en ny regjering som vil gjøre forskjellene mindre, som vil prioritere vanlig folk foran de på toppen og som vil satse på skole og helse foran skattekutt. Årets valg blir ekstra viktig fordi det er ny start for Norge etter pandemien, etter halvannet år hvor alle forskjeller har blitt forsterka. Derfor må vi få en regjering som prioriterer det viktigste, nemlig fellesskapet og solidariteten. Som sier at nå er det vanlige folks tur.

Åsmund Aukrust med hendene på hoftene

Kutte utslipp og skape jobber.

  • Har tidligere jobbet som politisk rådgiver i kulturdepartementet og som prosjektmedarbeider i «Minoriteter i fokus i Akademia».

  • Har bachelor grad i sosiologi fra Universitet i Oslo.

  • Har sittet i Bærum kommunestyre og Akershus Fylkesting.

  • Hatt mange sentrale verv i AUF, og var blant annet AUFs nestleder fra 2010-2014.

  • Valgt inn fast på Stortinget i 2013.

  • Medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget 2013-2021.

  • 1. nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen fra 2021.