Smilende dame med svart kjole og gullkjede

Programkomiteen for partiprogrammet 2025-2029

Politikk for framtida, som skal gjøre folks liv bedre.

Arbeiderpartiets sentralstyre satte 9. oktober ned programkomiteen som skal utarbeide forslag til partiprogram for stortingsperioden 2025-2029. Nestleder Tonje Brenna skal lede arbeidet. 

Gjennom programprosessen skal Arbeiderpartiet utvikle ny politikk som tar Norge i den retning vi ønsker for framtida. Prosessen skal involvere hele partiet, men også alle landets innbyggere vil bli invitert til å komme med sine innspill.  

Arbeiderpartiets programkomité har hatt sitt første fysiske møte. På agendaen var viktige og store temaer. 

- For første gang på flere generasjoner, har økte priser, dyr strøm og renteøkninger sammen med krig og uro, gjort at folk er mer bekymret enn på lenge. Jeg tror mange kan føle det litt som jeg gjør selv, at det ikke lenger er gitt at i morgen blir bedre enn i går. Det må vi ta på alvor når vi lager ny politikk. For mange er usikre på om Arbeiderpartiet er på jobb for å trygge folks økonomi, utvikle Norge videre, og bedre folks liv, sier nestleder Tonje Brenna, som leder arbeidet i programkomiteen. 

Arbeiderpartiets viktigste jobb er trygg økonomisk styring. I dag er økonomi hovedutfordringen i mange menneskers hverdag. Usikkerhet og uforutsigbarhet skal møtes med kontroll over prisstigningen, trygghet for folks jobber, og et fellesskap som stiller opp for alle som trenger det. Nå har det viktige arbeidet med å utvikle politikk for fremtiden startet. Brenna håper mange i og utenfor partiet vil engasjere seg. 

- Jeg har med meg en veldig bra gjeng i programkomiteen. Sammen skal vi lytte og lære. Jeg er opptatt av at vi løser det viktigste først: folks trygghet. Jeg håper mange vil gi oss innspill slik at vi får en veldig god og godt forankret sosialdemokratisk politikk for framtida, sier Brenna. 

Programkomiteen er bredt sammensatt av personer fra hele landet, og består av: 

 • Tonje Brenna, leder, sentralstyret, Akershus
 • Astrid Willa Eide Hoem, AUF
 • Ahmed Lindov, sentralstyret, Agder
 • Marthe Scharning Lund, Oslo
 • Rune Bakervik, Vestland  
 • Emil Raaen, Trøndelag
 • Kari Nessa Nordtun, sentralstyret, Rogaland
 • Usman Mushtaq, Oslo
 • Siri Martinsen, Østfold
 • Thomas Breen, Innlandet
 • Lene Vågslid, stortingsgruppa, Telemark
 • Tom Einar Karlsen, Troms
 • Sigurd Rafaelsen, Finnmark
 • Hanne-Berit Brekken, Møre og Romsdal
 • Are Tomasgard, LO 

Arbeiderpartiet skal både beskrive den hverdagen folk lever i, og den hverdagen vi ønsker at man skal få. I programprosessen frem mot 2025 skal vi komme tettere på hverdagen og livene til mennesker i hele landet, sier nestleder Tonje Brenna.  

- Dette programmet må også svare ut de store utfordringene vi står overfor, som klimaendringene, kampen mot ulikhet, politisk styring av digitaliseringen, og trygghet for velferd og verdiskapning over hele landet. I disse prosessene skal fellesskapet både stille opp, og stille krav, fortsetter Brenna. 

Komiteen skal levere utkast til partiprogram, som skal på høring i organisasjonen september 2024. Endelig utkast til program skal leveres til sentralstyret innen 8. januar 2025.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!