Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025

De store oppgavene løser vi best sammen

Vi får til mer sammen enn hver for oss. Norges vei fra fattig samfunn til et rikt land handler aller mest om et sterkt fellesskap og om å få til noe sammen.

Under koronakrisen så vi verdien av fellesskapet vårt og en sterk offentlig helsetjeneste. Verdien av det organiserte arbeidslivet. Vi ble minnet om at høy tillit til hverandre og sterk solidaritet med hverandre er Norge på sitt aller beste.

Over tiår har vi bygget opp en sosialdemokratisk samfunnsmodell i Norge. Den må vi nå forsvare – og bygge videre på. Bare slik kan vi møte de store oppgavene som venter oss på 2020-tallet.

Flere hundre tusen nordmenn skal tilbake i arbeid. Velferdsstaten skal favne alle: sikre en trygg oppvekst, en god skole og en raus omsorg for våre eldste. Vi må sikre behandling i verdensklasse hvis du blir syk, uansett hvem du er, og hvor du bor. Vi skal bidra til å redde verden fra klimakrise på en måte som reduserer forskjellene og skaper arbeidsplasser i Norge. 

Nå trengs den sosialdemokratiske samfunnsmodellen mer enn på lenge. Vi trenger et fellesskap som tar større ansvar – for verdiskaping og arbeidsplasser og for vår felles velferdsstat. Vi trenger et nytt flertall som vet at klimakrisen ikke kan løses av hver enkelt eller av markedet alene. 

Vi får til mer sammen enn hver for oss. 

Vi gir i programforslaget tre løfter til velgerne:

 • Vi skal sørge for trygt arbeid til alle.
 • Vi skal sørge for en sterkere velferdsstat som er der, uansett hvor du bor eller hvem du er.
 • Vi skal føre en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

I tillegg er det sendt ut et grunnlag for verdikapitlet som skal inn i programmet til organisasjonen. Formålet med en slik verdidel vil være å underbygge den praktiske politikken med i partiprogrammet. Med utgangspunkt i innspill fra partiorganisasjonen utarbeides et verdikapittel til det endelige programforslaget som skal til landsmøtet.

Verdikapitlet er bare ett av mange elementer i verdidebatten til Arbeiderpartiet i forbindelse med programarbeidet for 2021-2025. 

Les mer om verdidebatten.

Tidslinje for programarbeidet

Programforslaget har vært på høring i partiorganisasjonen. Andreutkastet til program inkludert verdikapittel leveres sentralstyret innen 10. januar 2021. Dette skal så debatteres og endelig vedtas på landsmøtet i april 2021.

Arbeiderpartiets programkomite

 • Leder av programkomiteen: Jonas Gahr Støre, stortingsrepresentant og partileder
 • Ina Rangønes Libak, AUF-leder
 • Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant
 • Are Tomasgaard, LO
 • Bjørnar Skjæran, nestleder
 • Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant
 • Mette Nord, Fagforbundet
 • Fredric Holen Bjørdal, stortingsrepresentant
 • Tom Kalsås, gruppeleder fylkesting
 • Mads Kleven, Fellesforbundet
 • Gro Bråten, gruppeleder fylkesting
 • Anne Rygh Pedersen, ordfører
 • Lozan Balisany, sykepleierstudent
 • Tonje Brenna, fylkesrådsleder
 • Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant
 • Rina Mariann Hansen, byråd
 • Sigbjørn Johnsen, tidligere statsråd
 • Wasim Zahid, lege og kommunestyrerepresentant (gikk ut av komiteen mars 2020 grunnet arbeid) 

Søk i Arbeiderpartiets politikk

Vis politikk innen

{{ apiSearchGroup.sectionTitle }}