Uttalelse fra sentralstyret

29.01.18

Arbeiderpartiet mottok i perioden fra midten av desember og fram til nyttår flere varsler med påstand om brudd på partiets retningslinjer om seksuell trakassering mot partiets nestleder Trond Giske. I sentralstyrets møte 2. januar ble sentralstyret orientert om håndteringen, og understreket betydningen av en rask og forsvarlig prosess og konklusjon i saken.

Trond Giske trakk seg som nestleder og finanspolitisk talsperson for partiet 7. januar 2018,og sentralstyret tok denne beslutningen til etterretning i sitt møte 8. januar. I samme møte ga sentralstyret støtte til partilederens og partisekretærens arbeid med å sluttføre gjennomgangen av varslersakene.

Sentralstyret konstaterer at konklusjonen i behandlingen av flere av varslene er at det har vært brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

For Arbeiderpartiet er det forventet at våre tillitsvalgte har en atferd som er forenlig med vårt verdigrunnlag og våre retningslinjer for hvordan vi mener at kvinner og menn skal bli møtt i vår organisasjon. Dette ansvaret hviler ekstra tungt på våre fremste tillitsvalgte.

Da Trond Giske allerede har trukket seg som nestleder er det naturlig at Giske ikke møter i sentralstyret ut denne valgperioden.

Sentralstyret ser frem til at Trond Giske etter endt sykmelding gjenopptar sitt politiske arbeid i Stortinget for fullt og ønsker velkommen hans viktige bidrag til partiets arbeid framover.

Arbeiderpartiet har vært igjennom en svært krevende periode etter valgnederlaget høsten 2017. Sentralstyret understreker at målsetningen med det ekstraordinære landsstyremøtet 29.-30. januar er å legge grunnlaget for å snu dette framover, og sammen jobbe organisatorisk og politisk for å reise partiet igjen og vinne nye valg.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!