Trond Giske trekker seg som nestleder

Støre kommenterer

Kommentar fra Jonas Gahr Støre 7. januar

- Jeg har i kveld blitt orientert av Trond Giske om at han trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Jeg har selv rådet Giske til å trekke seg og støtter derfor beslutningen han har tatt og har respekt for avgjørelsen. Jeg vil i morgen redegjøre for sentralstyret i Arbeiderpartiet for hvorfor jeg mener dette var en riktig beslutning, og håper det vil skape ro rundt prosessen videre, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Sentralstyrets møte 2. januar

Sentralstyret hadde 2. januar hatt møte vedrørende den krevende situasjonen partiet står i, og håndteringen av varslene mot partiets nestleder Trond Giske.

Sentralstyret fattet følgende vedtak:

Sentralstyret har blitt orientert om håndteringen av varslene mot partiets nestleder Trond Giske, og den videre prosessen.

Sentralstyret støtter at Trond Giske fratrer sitt verv som nestleder på ubestemt tid og understreker betydningen av en rask og forsvarlig prosess og konklusjon.

Sentralstyret understreker at Arbeiderpartiet skal være en pådriver for likestilling og respektfull omgang mellom kvinner og menn på alle nivåer i partiets organisasjon. Det skal være trygt å varsle om seksuell trakassering eller annen utilbørlig opptreden i Arbeiderpartiet.

Sentralstyret har fått forsikringer om at man legger opp til en håndtering av saken som skal ivareta varslerne på en best mulig måte. 

Tidligere pressemelding sendt ut 1.1.18

- Sentralstyret i Arbeiderpartiet møtes tirsdag for å diskutere situasjonen knyttet til varsler mot nestleder Trond Giske. I lys av den krevende situasjonen partiet står i og sakens karakter er Trond Giske og jeg enige om at han fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiets sentralstyre møtes på partikontoret tirsdag 2. januar kl. 13.00. Tema for møtet er situasjonen for partiet i lys av sakene om nestleder Trond Giske.

Tidligere pressemelding sendt ut 21.12.17

- Kjersti Stenseng og jeg har i dag hatt en gjennomgang sammen med Trond Giske av varsler som er kommet inn til partiet, vedrørende ham, sier Jonas Gahr Støre

- Jeg kan av hensyn til de berørte ikke kommentere enkeltsaker. Men jeg har understreket alvoret i situasjonen når partiet mottar slike varsler. Jeg har sagt fra til Trond om at han har opptrådt på en måte som er kritikkverdig. Trond har overfor meg uttrykt at han tar inn over seg alvoret og at han forstår at han har opptrådt på en måte som har ført til disse reaksjonene, sier Støre.

- Jeg er gjort kjent med at det er kommet varsler som angår meg, sier Trond Giske. Jeg har hatt en gjennomgang av dette sammen med Jonas og Kjersti i dag og tatt til meg kritikken. Jeg tar på alvor at jeg har opptrådt på en måte som har vært belastende. Det beklager jeg sterkt. Det er mitt ansvar å bidra til at ingen opplever meg slik.

- Jeg ser at slike opplevelser er negativt for partiet og for partikulturen vi skal ha, og at det er et særlig ansvar for oss som har ledende tillitsverv å sørge for en god partikultur. Dette tar jeg til meg og vil gjøre mitt for å bidra til dette, sier Giske.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!