Sluttføring av mottatte varslingssaker mot Trond Giske

Pressemelding sendt ut 25.1.2018

Arbeiderpartiet mottok i perioden fra midten av desember og fram til nyttår flere varsler med påstand om brudd på partiets retningslinjer om seksuell trakassering mot partiets nestleder Trond Giske.

Arbeiderpartiet har hatt en grundig gjennomgang av sakene og hatt løpende kontakt med de berørte. Giske har vært forelagt innholdet i varslene. Hans advokater har hatt tilgang til alt materiale i sakene og har hatt løpende kontakt med partiets advokat.

Trond Giske trakk seg som nestleder og finanspolitisk talsperson for partiet 7. januar 2018. 

Arbeiderpartiet har i dag, 25. januar 2018, ferdigstilt behandlingen av disse varslene, og kommet til at det i flere av tilfellene har vært brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Partiets vurderinger er videreformidlet til den enkelte varsler og Trond Giske. Arbeiderpartiet vil av hensyn til de berørte ikke gi ytterligere kommentarer til de enkelte varslene. 

For Arbeiderpartiet er det forventet at våre tillitsvalgte har en atferd som er forenlig med vårt verdigrunnlag og våre retningslinjer for hvordan vi mener at kvinner og menn skal bli møtt i vår organisasjon. Dette ansvaret hviler ekstra tungt på våre fremste tillitsvalgte. 

Da Giske allerede har trukket seg fra sine verv i partiet er det ikke aktuelt med noen ytterligere reaksjon fra partiets side.  

Arbeiderpartiet har også mottatt andre varsler og henvendelser med påstand om uønsket seksuell oppmerksomhet og behandler disse i tråd med våre rutiner.

Arbeiderpartiet har satt ned et utvalg som skal gjennomgå våre retningslinjer og håndteringsrutiner knyttet til saker om seksuell trakassering, ledet av Pål Lønseth. Dette utvalget er i gang med sitt arbeid.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!