Arbeiderpartiets partiprogram 2017–2021

Alle skal med

Arbeiderpartiets mål er frihet, muligheter og trygghet for alle. Det oppnår vi best i fellesskap.

Jonas Gahr Støre på Arbeiderpartiets landsmøte

Arbeiderbevegelsen har kjempet frem et samfunn som sikrer folket tilgang til kunnskap, velferd og eierskap til landets rike naturressurser. 

Et velorganisert arbeidsliv og et samfunn med små sosiale og økonomiske forskjeller har vært avgjørende for nordmenns sterke tillit til hverandre og til myndighetene.

Nå ser vi at dette er under press. De sosiale og økonomiske forskjellene har økt. Jobbveksten har stagnert. Arbeidsledigheten har steget. Flere faller utenfor. De økonomiske utsiktene krever at vi fremover prioriterer tøffere. 

Men en viktig del av arbeiderbevegelsens arv er vissheten om at menneskene selv skaper sin egen historie. 

Vi skaper vår egen fremtid. Vi skaper vårt eget land.

Dette partiprogrammet legger vekt på å gripe mulighetene som finnes i vår tid.

Søk i Arbeiderpartiets politikk

Vis politikk innen

{{ apiSearchGroup.sectionTitle }}