Arbeiderpartiets partiprogram 2017–2021

Arbeiderpartiets mål er frihet, muligheter og trygghet for alle. Det oppnår vi best i fellesskap.

Jonas, alle skal med, landsmøtet

Partiprogrammet er for perioden 2017-2021

I 2019 er det lokalvalg. Da er det kommunenes og fylkenes partiprogram som gjelder.

Se Aps hovedsaker for 2019-valget


Alle skal med 

Sammen har vi kjempet frem et samfunn som sikrer folket tilgang til kunnskap, velferd og eierskap til landets rike naturressurser.

Et velorganisert arbeidsliv og et samfunn med små sosiale og økonomiske forskjeller har vært avgjørende for nordmenns sterke tillit til hverandre.

Nå ser vi at dette er under press.

De siste årene har forskjellene i landet vårt økt, andelen som er i arbeid er den laveste på over 20 år, og det skapes nesten ikke nye jobber. I tillegg viser de økonomiske utsiktene at vi må prioritere tøffere i årene som kommer.

Norge kan bedre enn dette. Arbeiderpartiet vil bygge på det beste ved landet vårt: Små forskjeller, like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle.

Dette partiprogrammet legger vekt på å gripe mulighetene som finnes i vår tid.

Søk i Arbeiderpartiets politikk

Vis politikk innen

{{ apiSearchGroup.sectionTitle }}