Jonas vinker til sal

Landsstyremøte 13. september 2022

Vi må stå sammen i de vanskelige valgene

– Arbeiderpartiet har styrt landet gjennom krevende tider før. Igjen skal vi sørge for trygg økonomisk styring av landet og rettferdig fordeling, slik at folk får beholde jobben og beskyttes mot raskere og høyere renteøkning enn nødvendig. Det var budskapet fra statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til Arbeiderpartiets landsstyre.

Med krig i Europa og økende inflasjon i Norge var det et alvorlig bakteppe da Arbeiderpartiets landsstyre samlet seg i Folkets hus 13. september.  

Statsministeren var tydelig på at tiden framover vil kreve det beste av parti og regjering. Han manet partiet til samhold gjennom høsten og vinteren, som vil kreve vanskelige runder knyttet til økende priser og et stramt og kraftig omfordelende statsbudsjett.

Varslet et kraftig omfordelende budsjett

I sin tale kom Støre med tydelige signaler om statsbudsjettet som legges fram i oktober. Han understreket at Norge har innført en av de beste strømstøtteordningene i Europa, at vi har tatt imot rekordmange mennesker på flukt, og at vi ruster opp forsvar og beredskap i en sikkerhetspolitisk urolig tid. 

Samtidig øker statens utgifter som følge av at vi blir flere eldre. Til sammen utgjør dette regninger på flere titalls milliarder som må dekkes i budsjettet. Samtidig er det klare tegn til overoppheting av norsk økonomi, og vi må bruke mindre oljepenger for å unngå en pris- og lønnsspiral som ender i økonomisk krise.

– Regjeringens svar er et stramtog rettferdig budsjett, som bidrar til trygghet i folks hverdag. Det blir ikke store nye satsinger i dette budsjettet, og mye må settes på vent, både når det gjelder bygg, samferdsel og utvidelser av velferden. Det er nødvendig for at vi skal komme ut av denne tiden uten at forskjellene mellom folk får vokse seg større. Så mange som mulig skal ha en jobb å gå til, og folk må ha råd til å betale regningene sine. Vi må prioritere hardt hva vi kan bruke penger på, og i denne runden må vi prioritere å trygge velferdstjenestene og å styrke beredskap i møte med et urolig Europa, sa Støre.

Vil trygge folks hverdagsøkonomi

Støre var også opptatt av å at mange familier sliter med å få endene til å møtes, og at en av de viktigste oppgavene for regjeringen nå er å skape større trygghet rundt folks økonomi. 

– For de aller fleste med lån er renteutgiftene den desidert høyeste utgiften. I lang tid har utfordringer vært løst ved økt oljepengebruk. Nå er medisinen det motsatte, det er tid for trygg og ansvarlig økonomisk styring. De som har vanlige og lave inntekter, skal komme bedre ut. De som har mest og har kommet styrket gjennom denne tiden, kan bidra mer. Selv om vi må stramme inn, prioriterer vi vanlige folk. Kriser bidrar ofte til å øke forskjellene, vi må gjøre det vi kan for at det ikke skal skje denne gangen, sa Støre.

Han lovet at budsjettet som kommer om en knapp måned, bærer tydelig preg av verdiene fra Hurdalsplattformen, og understreket at selv om mange av satsingene må settes på vent, ligger verdiene fremdeles til grunn.

– Vi må prioritere hardt i dette budsjettet. Vi verner gode velferdstjenester og skjermer vanlige folk og særlig dem med dårlig råd, og vi krever av dem som har mye, at de bidrar mer til fellesskapet.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!