Jonas Gahr Støre på talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte.

Støre: – Norge skal bli verdensledende på hav og helse

Arbeid til alle er jobb nummer én.

I sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte lanserer partileder Jonas Gahr Støre to nye initiativ som skal gjøre Norge verdensledende på hav og helse.

De siste fire årene er det knapt skapt nye jobber i privat sektor i Norge. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre lanser to initiativ som skal bidra til ny vekst; et verdiskapingsprogram for havnæringene og et initiativ for å gjøre Norge til et foregangsland på digitalisering og ehelse.

– At vi eier ressursene sammen er med på å gjøre Norge til Norge. Det gjør at vi sammen kan skape nye næringer, nye jobber, slik vannkraften skapte, og slik oljen skapte. Da må vi ikke selge og avvikle. Da må vi satse og utvikle. To slike områder er hav og helse, sier Støre. 

Verdiskapingsprogram for havnæringene

Støre påpeker at Norge har seks ganger mer hav enn land, og at forskere mener havnæringene kan skape store inntekter og verdier for Norge i fremtiden.

– Men det vil ikke skje av seg selv. Vi må ville det, vi må satse sammen: Fiskerne, oppdretterne, forskerne, energi- og mineralsektoren – sammen med myndighetene.

Derfor vil jeg som statsminister fra første stund lede arbeidet med å få på plass et verdiskapingsprogram for havnæringene. Vi skal gjøre Norge verdensledende på områder hvor vi har fortrinn innen fisk, oppdrett, energi og nye arter, sier Støre.

Han minner også om at verdenshavene er truet av forurensning. Livet i havet kveles av plast.

– Det neste store internasjonale initiativet Norge skal ta, handler om hav. Vi skal lede an i et internasjonalt krafttak for å redde havets helse, sier Støre.

Foregangsland på e-helse

Støre mener også den digitale revolusjonen kan skape nye jobber og næringer i skjæringspunktet mellom privat og offentlig sektor.

– Alt som kan digitaliseres, vil digitaliseres, også i offentlig sektor. Derfor er det viktig at politikere og næringsliv må samarbeide tettere, påpeker Støre.

Som eksempel trekker han fram digital helseteknologi.

– Intelligente maskiner kan redde mange liv om kort tid.  Det er tilbud vi skal ha på våre felles sykehus. I Norge skal vi fortsatt gjøre det nye og det beste tilgjengelig for alle, rik og fattig, understreker Støre. 

Støre mener Norge er ett av de landene i verden som har de beste  forutsetningene for å skape en ny næring innenfor digital helseteknologi. 

– Vi har noen svært dyktige ehelsemiljøer allerede. Vi har noen av verdens beste helseregistre. Vi er blant de ivrigste i verden til å samle inn helsedata om oss selv. Vi skal ta vare på personvernet, utvikle ny banebrytende behandling og skape grunnlaget for en ny næring i Norge. Vi kan bli en pionernasjon innen kunstig intelligens og helse, sier Støre.

Derfor vil Støre som statsminister invitere lederne for de store teknologiaktørene til en ambisiøs satsing i Norge. 

– Målet er at Norge innen 2025 – på under åtte år – blir det ledende landet i Europa innen ehelse, sier Jonas Gahr Støre.

Eldreomsorg og skole

Støre sier det er fem viktige oppgaver Arbeiderpartiet vil prioritere i regjering: Arbeid til alle, et trygt arbeidsliv, en god skole for alle barn, en trygg alderdom og et klimavennlig samfunn. 

– Vi vil velge velferd fremfor urettferdige skattekutt, sier Støre.

Han trekker frem satsing på tidlig innsats i skole og barnehage, bygge flere, moderne sykehjemsplasser og omsorgsboliger og en reform for kvalitet i eldrehelse som prioriterte satsningsområder innenfor velferd. 

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!