Stefan Löfvens hilsningstale

Les Stefan Löfvens tale til landsmøtet.

Stort tack. Det är fantastiskt att vara här.

Det är faktiskt lite som att komma hem, så som det är med riktigt gamla vänskaper, - när man växt upp tillsammans, - varit igenom livets svåra stunder tillsammans, - sett varandra bli den man är tillsammans.

Oavsett hur länge sedan det var man hördes av, när man väl pratar med varandra igen så är det som om ingen tid har passerat.

Man är inte bara vänner – man är familj.

Den vänskapen har du och jag, Jonas. Den vänskapen har vårt parti med det norska Arbeiderpartiet!

***

När du var på vår kongress förra veckan så påminde du oss om just det. Vi är familj. Vi håller ihop. Vi lär av varandra. I goda tider och i svåra tider.

Jag vill tacka dig och er alla för ert stöd när terrorn slog till i Stockholm. Oväntat, brutalt, fruktansvärt, där det skadar vårt samhälle som allra mest, mitt i vardagen, urskiljningslöst. Oskyldiga dödades och många, skadades både fysiskt och psykiskt. Alla drabbades av rädslan.

Då fanns ni vid vår sida. Med stöd och tröst, men också med erfarenheten av att leda ett land genom ett svårt trauma, att skapa trygghet – utan att spä på hatet, att ena och enas i kampen för att vi ska kunna leva fritt i öppna samhällen.

Det är det öppna samhälle där vi finns till för varandra som vi kommer att försvara med allt vi har.

Det påminner om när jag besökte Utöya i somras och talade för unga, engagerade socialdemokrater. Det var andra gången jag var där och jag fick med mig ett inramat fotografi av Utöya hem som betyder mycket för mig. Kampen för människovärdet, för gemenskapen och för friheten fortsätter.

Vi tar tillbaka Utöya. Vi tar tillbaka Drottninggatan. Ingen ska ta det som är vårt.

* * *

Jonas, vår relation betyder mycket för mig. Jag vet att jag alltid har en fast klippa i väster.

Vi ringer varandra, inte bara när det svåraste har hänt. Vi gratulerar också glatt när den andra fått någon ny framgång i politiken, och vi gratulerar lite bittert när den andra fått någon ny framgång i skidtävlingarna...

Men framför allt diskuterar vi skeenden i världen, och hur arbetarrörelsen ska hantera dem.

Jag minns särskilt ett samtal vi hade för några månader sedan, om oron i omvärlden, och kampen mot högerpopulismen.

Vi kom fram till att det ju är exakt detta som har varit arbetarrörelsens historiska uppgift!

Att vara en rörelse av, och för, vanligt folk, som vänder folks oro och rädslor till ett samhällsbygge som kommer alla till del. Att bygga gemenskap.

* * *

Det är det ni är samlade till kongress för att göra. Det är det ni går till val på att genomföra.

Att arbeta för ett större välstånd, från allas vårt hårda arbete, men som ska resultera i en bättre framtid inte bara för direktörens barn, utan för sjuksköterskans barn, för svetsarens barn, för städarens barn, för ALLA.

Det är arbetarrörelsens mål. Det är grunden för vår nordiska modell. Och den ska inte avvecklas, den ska utvecklas.

* * *

Vår nordiska modell är modern. Den är kanske viktigare än någonsin och den hyllas världen över.

Du och jag, Jonas, minns båda hur det lät på World Economic Forum i början av 90-talet. Du var ung (yngre) rådgivare till Gro Harlem Brundtland och reste världen runt och pratade om jämlikhet och hållbar utveckling. Då var det få som trodde på jämlikhet. Då skakades det på huvudet åt hållbar utveckling. Det sågs som naiva vänsteridéer som drevs av socialdemokrater i Norden, rent av farliga för ekonomin.

Nu låter det annorlunda.

Aldrig har väl ekonomkårens intresse för jämlikhet varit större än nu. Från direktören för Internationella valutafonden, Christine Lagarde, som säger:

”Att minska stor ojämlikhet är inte bara moraliskt och politiskt korrekt, det är också bra ekonomiskt agerande.”

Till OECD:s generalsekreterare José Ángel Gurría, som var i Sverige nyligen och sa:

”Om vi kunde exportera den svenska modellen till hela världen, så skulle den vara en mycket bättre värld.”

Så vår nordiska modell hyllas i världen, men den utmanas på hemmaplan.

NI vet det för ni står inför en valrörelse där motståndarna bit för bit har monterat ner den samhällsmodell som tagit oss från att vara några av världens fattigaste länder i Europas utkant till framgångsrika nationer i den globala ekonomins framkant.

VI vet det för vi tog över efter 8 år av högerns systemskifte i Sverige med förödande resultat: hög arbetslöshet, sjunkande skolresultat och växande orättvisor. Och till det ett budgetunderskott på 65 miljarder kronor.

Vänner, här står den politiska striden i dag – i Norge och i Sverige. - Det är en strid om hur vi bygger välstånd och om hur vi ser på människor. - Det är en strid för att jämlikhet inte bara är moraliskt rätt, utan ekonomiskt smart. - Det är en strid om vilket samhälle vi vill ha.

Vårt svar är: Vi vill ha ett samhälle som präglas av den enkla tanken att alla ska med.

***

Jag minns när jag var på er kongress 2013. Då var det ombytta roller. Ni ledde regeringen i Norge och jag var nyvald partiordförande i opposition.

Ni var oerhört viktiga för mig. - Ni visade vad Arbeiderpartiet åstadkommit i Norge på kort tid. - Ni hade pressat tillbaka arbetslösheten till fantastiska 3 procent. - Ni hade skapat 330 000 jobb, varav två tredjedelar i den privata sektorn, och visade att det går att bekämpa arbetslösheten – även i oroliga tider.

Det hade vi med oss i vår valrörelse. Ni gjorde oss modiga. Nu hoppas jag att vi kan vara den inspirationen för er.

Vi gick till val på att pressa tillbaka arbetslösheten och satte ett djärvt mål. Högerns svar var då: Det går inte. Det är omöjligt.

Nu, efter drygt 2 år, går 150 000 fler till jobbet. Nu är ungdomsarbetslösheten den lägsta på 13 år. Nu är sysselsättningen den högsta som någonsin uppmätts i EU.

Vi gick till val på att stoppa skattesänkningarna och istället investera i samhällsbygget, i välfärden. Högern sa: Det är jobbfientligt. Det är ansvarslöst som kommer att skada svensk ekonomi. Människor kommer inte att vilja utbilda sig.

Så har det naturligtvis inte blivit. Istället har vi öppnat fler vägar till utbildning på alla nivåer. Vi satsar stort på välfärden så att den steg för steg håller den kvalitet som människor har rätt att förvänta sig.

Vi investerar i skolan och ser för första gången på många år en försiktig vändning. Nu lär sig eleverna mer. Vi satsar mest på dem som har minst – för att minska klyftorna och öka tryggheten. För inget gör ett samhälle tryggare än trygga människor. Och svensk ekonomi står urstark.

Ni visade oss att det var möjligt 2013. Nu hoppas jag att vi kan visa er vad som är möjligt att åstadkomma med socialdemokratisk politik.

***

Och Socialdemokratins uppgift har aldrig varit större. För vi lever i en tid när samhällets gemenskap – fellesskapet - utmanas. Det är farligt. Och det är det som riskerar att hända just nu.

Det sker när samhällen slits isär och orättvisorna växer - mellan stad och land, - mellan unga och gamla, - mellan den som bott vårt land hela livet och de som kommit hit nyligen.

Det sker när oron i världen ökar och samtidigt kommit oss väldigt nära. Vi följer krig, konflikter och klimatförändringar i realtid, och ser misären och migrationen i dess spår. Vi ser hur demokratiska värden utmanas i Europa. Hur den amerikanska administrationen sprider osäkerhet kring USA:s roll i världspolitiken.

Vad gör det här med stämingen i samhället? Vad blir det gemensamma?

Jo, det riskerar att bli till otrygghet, oro; och som vi ser allt mer: oresonlighet, oförståelse, hat.

Därför är det här vår viktigaste uppgift. För oss som socialdemokrater och för oss som ledare i Sverige och Norge. Det är nu vi ska visa att ett annat samhälle är möjligt!

* * *

Vi tror ju på något annat. Vi vill ju att det gemensamma ska vara motsatsen till rädsla: Trygghet. Tillit till varandra. Framtidstro. Det är det vi vill lämna över till våra barn och barnbarn.

Svaret är aldrig populism och polarisering, - politiker som lovar stora och snabba förbättringar av samhället genom att göra livet sämre för några syndabockar, som ofta tillhör samhällets mest utsatta, - där samhällsdebatten ofta blir allt mer extrem och hatisk, och där människor får allt svårare att förstå varandra och samtala med varandra.

Svaret är istället gemenskap - fellesskap.

Att vi möter fördomar med förnuft, hat med humanitet, försök till splittring med en ännu starkare sammanhållning.

Nu mer än någonsin behövs en rörelse som tror på gemenskapen, och står upp för alla människors lika värde och rätt.

Nu mer än någonsin behövs Socialdemokraterna.

***

Jonas, i dag möts vi som vänner och som partivänner.

I september ser jag fram emot att möta dig som statsministerkollega. Det är ett viktigt val för Norge men också för Sverige, för Norden, för världen.

Vi behöver vara en stark röst. Och vi är starkare tillsammans.

Så vänner – jag vet att ni kommer att gå raka i ryggen in i valrörelsen. Vinn valet med den finaste värderingen som finns:

Alla ska med. Så enkelt är det.

Tack.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!