Innstilling til Arbeiderpartiets nye sentralstyre

Les valgkomiteens innstilling til Arbeiderpartiets nye sentralstyre.

Valgkomiteen legger 21. april fram sin innstilling på nytt sentralstyre. Sentralstyret leder partiets arbeid, og består av 21 landsmøtevalgte medlemmer. I tillegg tiltrer AUFs leder sentralstyret med fulle rettigheter. Valgkomiteen har vært ledet av Gerd Kristiansen.  

- Valgkomiteen har lagt vekt på at sentralstyret bør speile en bredde, både i alder, geografi og bakgrunn. Dette gjelder både yrkesbakgrunn og erfaringer, og hva slags verv og posisjoner man innehar i dag, sier Kristiansen. 

 - Derfor har det vært viktig at det i sentralstyret ikke bare sitter personer med sentrale verv. Vi skal ha med personer som har sitt daglige virke ute i landet, som ordførere, byrådsledere og personer med verv i organisasjonen på lokalt plan.

Som avgående LO-leder går Gerd Kristiansen selv ut av sentralstyret. Ettersom LO har sin kongress først i begynnelsen av mai foreslås nestleder Hans-Christian Gabrielsen som medlem i sentralstyret som den fremste i LO-ledelsen som ikke går av på kongressen.

- Det er en stor styrke For Arbeiderpartiet at vi har fagbevegelsen representert i Sentralstyret. De bringer med seg viktige perspektiver fra nesten 1 million medlemmer rundt i hele landet, og fra norsk arbeidsliv, avslutter Kristiansen.

De nye kandidatene som foreslås inn i sentralstyret er:

Maria Aasen-Svendsrud fra Vestfold.

Lise Christoffersen fra Buskerud

Jørn Eggum, leder for Fellesforbundet

Hans-Christian Gabrielsen, nestleder i LO

Valgkomiteens innstilling:

Sentralstyret 2017-2019

Leder: Jonas Gahr Støre, Oslo (Gjenvalg)

Nestleder: Hadia Tajik, Rogaland (Gjenvalg)

Nestleder: Trond Giske, Sør-Trøndelag (Gjenvalg)

Partisekretær: Kjersti Stenseng, Oppland (Gjenvalg)

Leder Kvinnenettverket: Anniken Huitfeldt, Akershus (Gjenvalg)

Raymond Johansen, Oslo (Gjenvalg)

Bjørnar Selnes Skjæran, Nordland (Gjenvalg)

Ingalill Olsen, Finnmark (Gjenvalg)

Lise Christoffersen, Buskerud (NY)

Harald Schjelderup, Hordaland (Gjenvalg)

Jon-Ivar Nygård, Østfold (Gjenvalg)

Ingvild Kjerkol, Nord-Trøndelag (Gjenvalg)

Else-May Botten, Møre og Romsdal (Gjenvalg)

Jon Rolf Næss,  Aust-Agder (Gjenvalg)

Terje Aasland, Telemark (Gjenvalg)

Anette Trettebergstuen, Hedmark (Gjenvalg)

Jette Christensen, Hordaland (Gjenvalg)

Maria Aasen-Svendsrud, Vestfold (NY)

Hans-Christian Gabrielsen, LO (NY)

Jørn Eggum, Fellesforbundet (NY)

Mette Nord, Fagforbundet (Gjenvalg)

I henhold til partiets vedtekter tiltrer AUFs leder Mani Hussaini sentralstyret med fulle rettigheter.

 

Kontrollkomiteen 2015-2017

Leder: Kjell Engebretsen (Gjenvalg)

Inger-Christin Torp (Gjenvalg)

Karl Erik Høegh (Ny)

Vara:

Gunda Johansen (Ny)

Valgkomiteen for landsmøteperioden har i tillegg til leder Gerd Kristiansen bestått av: 

Alf Jakobsen, Finnmark

Karianne Tung, Sør-Trøndelag

Arne Christian Mohn, Rogaland

Robert Nordli, Aust-Agder

Bjørg Tveito Lundefaret, Telemark

Knut Storberget, Hedmark

Siri Staalesen, Oslo

Mani Hussaini fra AUF

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!