Arbeiderpartiets nyttårsseminar 2017

Kompetanse mot økende forskjeller

Jonas Gahr Støre på Arbeiderpartiets nyttårsseminar

Arbeiderpartiet satte søkelyset på økende forskjeller i samfunnet på sitt nyttårsseminar.

– Uten påfyll av kompetanse kan det teknologiske skiftet føre til økte forskjeller, sier partileder Jonas Gahr Støre.

I forslag til nytt partiprogram lanserer derfor Ap et løft for yrkesfagene og en ny kompetansereform for arbeidslivet, der læringen skal skje på arbeidsplassen. 

Her blir partene i arbeidslivet viktige samarbeidspartnere.

– Vi vet at utdanningsreformer som gir alle mulighet til grunnleggende opplæring, motvirker forskjeller. Nå må vi også satse mye mer på kompetanse gjennom arbeidslivet, fordi ny teknologi gjør gamle oppgaver overflødige og nye oppgaver utfordrende. Akselerasjonen i teknologi, digitalisering og robotisering er så kraftig at hvis vi ikke setter inn virkemidler, blir vi rammet, sier Støre.

Han mener dette spesielt gjelder innen offentlig sektor, der økt bruk av ny teknologi kan gi bedre velferdstjenester i framtida.

– Under Høyre/Frp-regjeringen blir det knapt skapt nye arbeidsplasser i privat sektor. For Arbeiderpartiet er trygghet i arbeid og trygghet for arbeid viktigste sak. Dersom vi kommer i regjering, blir det viktig for oss å finne gode virkemidler for å øke sysselsettingen, skape nye arbeidsplasser, fornye og forbedre arbeidsmiljøloven og gi et løft for yrkesopplæring og livslang læring, sier Støre.