1. mai: Arbeid-Velferd-Trygghet

1. mai 2024

Arbeid - Velferd - Trygghet

Gratulerer med dagen!

1.mai er en dag vi minnes alle de seirene som arbeiderbevegelsen har vunnet. Historien om hvordan det norske samfunnet ble formet av arbeiderbevegelsen, handler om hva vi fikk til i felleskap. Om at vi sammen greide å skape et samfunn med rettferdighet og små forskjeller. 

Med utgangspunkt i deres kamp, har vi fortsatt å bygge et trygt samfunn med muligheter for alle. Men arbeiderbevegelsens prosjekt er aldri ferdig. I et samfunn i konstant endring, er det stadig nye kamper som må utkjempes, og rettigheter som må sikres. Ikke minst gjør dette seg gjeldende når vi opplever krevende tider som nå. 

Det vi nå ser i Gaza; bombing og blokader, og den forferdelige humanitære krisen for sivilbefolkningen må stoppe. Norge har i årtier støttet palestinske, israelske og internasjonale organisasjoner som jobber for å forsvare palestineres rettigheter og for få nødhjelp inn som vann, mat og nødvendige medisiner. Det skal vi fortsette å gjøre. Vi mener at den eneste veien ut av krigen i Gaza er en tostatsløsning med en palestinsk stat. Og vårt budskap er klart: krigføringen må ta slutt!

Krigen i Midtøsten er en del av det nye alvoret som har senket seg over verden, over Europa – og over landet vårt: Folk er mer utrygge. I noen tiår høstet vi en fredsgevinst, og land i Europa brukte mindre ressurser på eget forsvar. Nå er situasjonen snudd på hodet.

Arbeiderpartiet er på jobb for Norge, for å beskytte norske interesser hjemme og ute, for å gi folk trygghet i en utrygg tid. Vi støtter Ukraina gjennom Nansen-programmet og styrker alle grener av det norske forsvaret – til lands, til havs, i lufta og i det digitale rom. Skritt for skritt vil vi nær doble forsvarsbudsjettet sammenlignet med i år.

Arbeiderpartiets viktigste oppgave er å få Norge gjennom urolige tider, og våre prioriteringer står fast. Folk skal få bedre økonomi og vi skal gi folk trygghet i urolige tider. Vi skal sørge for arbeid til alle og vi skal bygge velferden sterkere. 

Arbeiderpartiet har i denne regjeringsperioden gjort flere ting for å styrke både arbeidslivet, tryggheten og velferden. Vi har blant annet:

 • Doblet fagforeningsfradraget
 • Sørget for pensjon fra første krone
 • Begrenset innleie og vikarbruk
 • Fjernet adgangen til generell midlertidig ansettelse
 • Styrket retten til heltidsstillinger
 • Sørget for feriepenger på dagpenger
 • Sørget for at folk ikke skal miste trygden mens de er på avklaring (fjernet karensåret i AAP).
 • Sørget for billigere tannhelse
 • Fjernet Høyres privatiseringsreform i sykehusene
 • Stoppet fri etableringsrett for private helseaktører
 • Bedret kommuneøkonomien

Derfor er det viktig hvem som styrer. 

Vi skal fortsette å kjempe for de universelle og sterke velferdsordningene våre, for et godt offentlig helsevesen, for trygge og gode skoler og barnehager, og for et samfunn med rettferdighet og små forskjeller. 

Vi, arbeiderbevegelsen, er på jobb for Norge, og vi skal alltid stå opp for interessene til norske arbeidstakere. Arbeiderpartiet skal fortsette å sørge for arbeid, velferd og trygghet. Det er det som har vært, og fortsetter å være, vårt prosjekt.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!